“Tác giả”

Vài lời chúc đầu xuân!

Vài lời chúc đầu xuân!

Nhưng một điều tất yếu là từng cá nhân con người, từng dân tộc bằng mọi cách và tìm mọi cách…

01:37:am 16/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

Việt Nam có luật pháp và dân chủ hay không?

Vì không có luật?!!! Nên ở những nước (đặc trị – na ná độc tài) này, mọi giá trị đều thay đổi “xoành xoạch“, cái hôm nay đúng thì mai đã sai, cái hôm nay sai thì mai lại đúng! Vấn đề ở chỗ cái nào phù hợp với ý nguyện của người đang cầm quyền và mang lại “lợi nhuận“ cho họ thì đúng, còn cái nào không đáp ứng được điều đó là sai!

11:13:pm 12/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »