“Tác giả”

Đừng sợ hãi

Đừng sợ hãi

Con đường từ Đà Lạt đến Hà Nội khoảng 1 500 km cũng chỉ 2 giờ bay, nhưng sẽ là chặng đường thánh giá dài nhất cho đức cha Nhơn. Thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội.

12:00:am 02/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »