“Tác giả”

Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và Lech Walesa – Bài học cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam

Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và Lech Walesa – Bài học cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam

Trong thời gian qua, phong trào đấu tranh dân chủ trong nước có nhiều dấu hiệu tiến triển đáng khích lệ. Ngày càng có nhiều nhân sĩ trí thức gồm có cả những người từng là cộng sản công khai lên tiếng phản đối chế độ độc tài toàn trị. Từ những bản kiến nghị [...]

12:05:am 17/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? [2]

Mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? [2]

Mô hình đại nghị với phương thức bầu cử tỷ lệ đại diện nêu trên có thể là một mẫu số chung và là chất keo nối kết các tổ chức và phong trào dân chủ. Quần chúng cần phải biết hệ thống nào sẽ thay thế cho chế độ hiện nay trước khi họ quyết định hỗ trợ cho các phong trào đấu tranh dân chủ. Đặc biệt nhất là đối với các nhân viên an ninh, quân đội và dân sự đang phục vụ cho chế độ, một mục tiêu đấu tranh trong sáng, rõ ràng và minh bạch sẽ có tác động đến thái độ bất phục tùng hoặc bất hợp tác của họ.

01:01:am 18/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? [1]

Mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? [1]

Chỉ có một thể chế dân chủ đa nguyên mới quy tụ được hết nhân tài hào kiệt ở trong và ngoài nước hợp quần đối đầu với con hổ đói Trung Cộng ngày càng lộ rõ dã tâm và đang giơ nanh vuốt hăm he nuốt trọn cả Biển Đông. Vậy câu hỏi kế tiếp là mô hình dân chủ nào thích hợp nhất cho Việt nam?

12:01:am 17/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »