“Tác giả”

Điếu văn Huỳnh Kim Khánh

Điếu văn Huỳnh Kim Khánh

Nếu định nghĩa Khánh bằng một chữ, thì đó là chữ “Tình”.

01:39:am 27/11/10 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »