“Tác giả”

Đọc “Đường Phía Bắc” của Lê Đại Lãng

Đọc “Đường Phía Bắc” của Lê Đại Lãng

Tác giả Lê Đại Lãng đã có công và có lòng ghi lại các câu chuyện, các hoạt cảnh của con đường vượt biên của đồng bào miền Bắc…

03:59:pm 28/04/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Khảo sát về các dân tộc miền núi

Khảo sát về các dân tộc miền núi

“Xe lên” là một chuyến xe đầy ắp sự kiện. Ngoài mấy chủ đề lớn là phỉ, cuộc chiến biên giới và băng đảng tội ác, tác giả Nguyễn Bình Phương còn rỉ rả kể cho chúng ta nghe những câu chuyện thuộc về từng dân tộc thiểu số trong những địa phương mà chuyến [...]

04:52:am 16/01/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đọc “Xe lên xe xuống” của Nguyễn Bình Phương [2]

Đọc “Xe lên xe xuống” của Nguyễn Bình Phương [2]

Hai cuộc chiến tranh 1979 và 1984 được kể lại không theo quy mô của sử học, nhưng theo cung cách dân gian.

02:32:am 13/01/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đọc “Xe lên xe xuống” của Nguyễn Bình Phương [1]

Đọc “Xe lên xe xuống” của Nguyễn Bình Phương [1]

Theo lời một số văn hữu trong nước, đã bị ba nhà xuất bản từ chối phát hành

04:28:pm 10/01/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cái bếp của dân tị nạn

Cái bếp của dân tị nạn

Vào khoảng cuối thập niên 1990, một đài phát thanh ở Orange County, Nam California có mục “Chúng ta đi mang theo quê hương”. Đó là mục điểm lại một cách nghệ thuật những gì thuộc nếp sống Việt Nam mà người Việt tị nạn tại đây thể hiện lại trong đời sống hằng ngày [...]

12:00:am 06/07/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »