WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Tín hiệu dân chủ từ Ba Đình?

Tín hiệu dân chủ từ Ba Đình?

Những ngày gần đây, danh từ Quốc hội liên tục xuất hiện trên các báo viết, báo hình, báo điện tử Việt Nam “lề phải” cũng như báo “lề trái” trên mạng Internet. Lý giải nguyên nhân của sự kiện thú vị này, bề nổi, tin rằng nhiều người tự tìm cho mình câu trả [...]

12:01:am 07/07/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ về “Thời Đồ Bành”

Nghĩ về “Thời Đồ Bành”

Lực lượng dân chủ hải ngoại và trong nước phải làm gì để sớm hình thành lực lượng dân tộc, đó là câu hỏi lớn vượt ra ngoài tầm của nhóm Thanh Hương.

12:00:am 19/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tác nhân “Thời loạn” ở Việt Nam?

Tác nhân “Thời loạn” ở Việt Nam?

1. Như các bạn đã biết, trong bài “Nghĩ về Thời loạn”(1), nhóm Thanh Hương đã lên tiếng “trách yêu” nhà văn Lê Lựu, tác giả tiểu thuyết “Thời loạn” vì quá sợ sệt cô “Xanh Dương Lẫm Liệt” nên đã không chỉ ra được các tác nhân tạo ra “Thời loạn” đang hoành hành [...]

12:00:am 09/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ về “Thời loạn”

Nghĩ về “Thời loạn”

Những kẻ tham nhũng, đục khoét quyền lợi của nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ sớm bị trừng phạt theo pháp luật.

05:22:am 07/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bạo lực học đường

Bạo lực học đường

Cải cách giáo dục Việt Nam đã từ lâu nhận được sự quan tâm của toàn xã hội nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lối ra. Đã có không ít giáo sư tâm huyết với giáo dục đã tự buông xuôi…

12:02:am 07/04/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »