WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn!

Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn!

Nếu như chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại!”

01:07:am 20/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Luận cứ bào chữa cho ông Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm sắp tới

Luận cứ bào chữa cho ông Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm sắp tới

Thế giới hòa nhập, phải có luật lệ thế là bao nhiêu công ước, quy chế…ra đời. Có các quy chế về dân chủ, nhân quyền

04:49:am 19/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

LS Trần Lâm đề nghị hủy án

LS Trần Lâm đề nghị hủy án

Phiên toà xét xử đã vi phạm Luật tố tụng: xét xử mà không có luật sư.

03:18:am 05/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại hội XI không bàn đến quan hệ quốc tế

Đại hội XI không bàn đến quan hệ quốc tế

Ngoại giao mà không dựa được vào sức dân thì chỉ là thứ ngoại giao của tôi tớ, hầu hạ…

08:35:am 20/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tâm thư gửi Quốc Hội

Tâm thư gửi Quốc Hội

Việc đấu tranh nghị trường, việc Quốc Hội hoạt động như thế nào còn thật là mới mẻ. Một tổ chức lớn như Quốc Hội đòi hỏi phải có một bộ máy vận hành thành thạo, một sự điều hành vững vàng.

01:00:am 05/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quốc hội XII trên con đường tự khẳng định

Quốc hội XII trên con đường tự khẳng định

 Trích từ cuốn: “Những dòng suy nghĩ từ Đại hội đến Quốc hội”, viết 9/2007 1- Năm 2007, năm bầu cử Quốc hội XII, nhiều người đinh ninh có nhiều cái mới, cần nhiều thời gian để làm, nên họ sốt ruột thấy việc khởi động chậm chạp. Thế rồi, có chỉ thị, việc tổ [...]

01:01:am 27/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biển Đông nổi sóng, hành động của chúng ta

Biển Đông nổi sóng, hành động của chúng ta

Luận điểm của Trung Quốc rất rắc rối: Có cái không phải là của mình cứ nhận là của mình, có tranh chấp thì không cho ai tham gia ý kiến, không chơi đa phương, chỉ chơi song phương, như bó đũa tách ra để bẻ gẫy từng chiếc. Không phải của mình nhưng cứ cãi bừa là của mình, dùng sức mạnh để lấn át, lấn át không được thì bàn chơi chung, chơi chung một thời gian thì đòi chia đôi với cái lý là đã nhận chơi chung thì là của chung, tức là mỗi bên 50 – 50. Một thời gian sau, kiếm cớ giở quẻ, đòi cả 100%.

12:01:am 30/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thủy chiến Mỹ-Trung, hành động của chúng ta

Thủy chiến Mỹ-Trung, hành động của chúng ta

Trung Quốc thực hiện đường lối Đặng Tiểu Bình, phát triển thật nhanh đến mức kinh ngạc, nhưng không biết đây là sách cũ của Anh, Pháp: mạnh là nhất thời còn suy yếu là lâu dài

12:01:am 17/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sự thay đổi đã gõ cửa!

Sự thay đổi đã gõ cửa!

Sự thần kỳ của Trung Quốc hôm nay, không có gì bí ẩn ngoài cái gọi là “Tư bản hoang dã”!

12:01:am 12/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đôi điều suy tư

Đôi điều suy tư

Chuyển đổi thể chế sang dân chủ, quyền lực thuộc về dân, quyền lợi thuộc về dân.

12:53:am 08/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »