“Tác giả”

Cá đã cắn câu

Cá đã cắn câu

Hôm nay tôi muốn trình bày về một lưỡi câu khác, đang dần thắt chặt đất nước ta, XH ta, con người ta… Mà cả bạn và tôi không phải là một ngoại lệ. Chúng ta là những người chịu ảnh hướng và trách nhiệm trực tiếp về nó…

01:58:am 21/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các dân tộc trên toàn thế giới

Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các dân tộc trên toàn thế giới

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp dụng một ý thức hệ ngoại lai, lạc hậu, phi thực tiến … Đem về áp dụng và bằng nhiều biện pháp, từng bước nhồi vào các thế hệ tiếp nối một ý thức vô thần, vô nhân. Gây nên tình trạng phá vỡ kết cẩu nhỏ nhất của XH Việt Nam ta, đó là truyền thống gia đình.

12:40:am 22/08/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tinh thần Dân Tộc – Chỉ có một và chỉ một cách nhìn

Tinh thần Dân Tộc – Chỉ có một và chỉ một cách nhìn

Có thể Bà đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, và cũng có thể lúc viết bài này thì Bà đang đứng trong Phủ Chủ Tịch của Trung Quốc để nhìn về dân tộc Việt Nam.

12:07:pm 25/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »