“Tác giả”

Nhân sự kiện Nguyễn Giang- ĐNBích, nghĩ về lương tâm trách nhiệm làm báo

Nhân sự kiện Nguyễn Giang- ĐNBích, nghĩ về lương tâm trách nhiệm làm báo

Chúng ta đòi họ hãy lên tiếng giải thích việc làm này, cho dù họ có quan điểm của họ, vẫn hơn là im lặng, đánh bài lơ…

12:00:am 27/04/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »