WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Những gì Cộng sản Việt Nam đang che giấu

Những gì Cộng sản Việt Nam đang che giấu

,,,Họ không quay trở lại đơn giản là vì những vi phạm nhân quyền trắng trợn vẫn đang tiếp tục được gây ra bởi cùng một chế độ đã từng bức hại họ. Hãy tưởng tượng chế độ Phát xít Đức Quốc xã vẫn đang nắm giữ quyền lực tại nước Đức hiện nay. Xin hỏi có ai dám giả định y như thế?

10:40:am 07/05/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Việt Nam sang Mỹ

Từ Việt Nam sang Mỹ

Tôi trân trọng họ là vì thế. Tôi kính phục họ cũng bởi thế. Không những chỉ ở hôm điều trần tại Quốc hội Mỹ mà còn ở nhiều, nhiều nơi khác. Ở tất cả những nơi mà họ đã không ngại đường xa, thời tiết khắc nghiệt, lạnh lẽo và nhất là sự hiểm nguy đang chờ đợi họ lúc trở về.

09:47:am 21/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Fulbright & Ðịnh

Fulbright & Ðịnh

Fulbright là tên của chương trình học bổng lớn nhất, có danh tiếng nhất của nước Mỹ. Và Định là tên cúng cơm của anh bạn tôi: Lê Công Định, hiện vẫn đang ngồi tù ở Việt Nam. Không biết tôi viết đến đây thì các bạn đã biết tôi muốn viết gì chưa ạ? [...]

02:40:pm 25/07/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp

Chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp

… những lời khuyên bảo trên, nói thì nghe rất dễ nhưng thực hiện được hay không mới là chuyện khó. Cho cả con nít lẫn… người lớn.

12:00:am 07/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao tôi chọn con đường hoạt động (Why I am an Activist)

Tại sao tôi chọn con đường hoạt động (Why I am an Activist)

Nếu đó là một công việc mà bạn luôn say đắm, luôn hết lòng để làm thì chắc chắn một điều là bạn sẽ có thể tự lo cho bản thân mình được. Công việc đó chắc chắn nó sẽ nuôi nổi bạn.

01:39:am 17/08/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xin lỗi

Xin lỗi

300 ngàn người. Người Việt Nam. Cùng chung một dòng, một giống.

08:45:pm 19/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguy nan nghề luật ở Việt Nam

Nguy nan nghề luật ở Việt Nam

Thế mới tài. Có ai ngờ được là công an Việt Nam hiện nay đang kiêm luôn thiên chức bắt ghen để gìn giữ hạnh phúc gia đình cho quý bà bạn nhỉ?

03:00:pm 08/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ngày Xửa, Ngày Xưa

Ngày Xửa, Ngày Xưa

Nhưng vui như thế chúng tôi cũng không quên là ở Việt Nam bất kỳ ai muốn nghỉ lại qua đêm ở nhà người quen cũng phải lên phường khai báo đầy đủ. Và thể theo qui định, chúng tôi đã làm y như thế.

12:37:am 21/08/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »