“Tác giả”

Bão nổi lên rồi

Bão nổi lên rồi

Lúc tám giờ chiều tối, mở hát bóng thùng theo dõi cuộc đổi đời. Hát bóng thùng là cái tên mới toanh do các anh bộ đội cụ Hồ đặt cho Ti Vi truyền hình Sàigòn. Đứng giữa sân khấu, một anh bộ đội dáng gầy gầy, quân phục màu cứt ngựa, có ý chờ. [...]

02:59:pm 04/05/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Buổi sáng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa

Buổi sáng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa

Trong thế tam quốc Mỹ – Nga – Hoa, mà Mỹ đã bắt tay được với Hoa cùng chống lại Nga, cũng đủ hiểu ra mục đích cuộc chiến tranh VN của Mỹ.

12:01:am 19/06/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »