Home » 01:28:pm 26/03/09 Đăng ngày “March 26th, 2009”

Hãy thoát ra thân phận bày tôi thua thiệt, khổ nhục đủ đường!

Hãy thoát ra thân phận bày tôi thua thiệt, khổ nhục đủ đường!

Đã gần 20 năm nay, đảng CS Việt nam chọn con đường gắn bó với đảng CS Trung quốc. Sau khi bức tường Berlin đổ sập, phe xã hội chủ nghĩa tan rã, rồi Liên bang Xô viết vỡ nát, đảng CS Liên xô biến mất, nhóm lãnh đạo CS Việt nam nghĩ rằng chỉ [...]

01:28:pm 26/03/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »