Home » 01:09:am 01/03/09 Đăng ngày “March 1st, 2009”

Ải Nam Quan trong lịch sử

Ải Nam Quan trong lịch sử

Sau hơn 30 năm ra nước ngoài im hơi lặng tiếng, gần đây ông Liên Thành, cựu thiếu tá trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên Huế (xin viết tắt là LT), viết hồi ký nói lên những gì ông biết về tình hình chiến tranh, chính trị và xã hội tại Miền Trung Việt Nam [...]

01:09:am 01/03/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »