WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:41:am 11/06/15 Đăng ngày “June 11th, 2015”

Nhận diện thế lực thù địch

Nhận diện thế lực thù địch

Giữa các ông trong sự tranh giành quyền lực trước thềm Đại Hội 12, một bên muốn quyết tử theo chiếc thuyền mục nát sắp chìm, một bên sẵn sàng tách ra phần nào còn xài được của thuyền để đóng nhanh một con thuyền mới với lỗi hệ thống ít hơn và kiến trúc ít lỗi thời hơn. Đối với người Việt hải ngoại như người viết bài này, thì đó là tình trạng vỏ dưa vỏ dừa, cả hai đều làm cho người ta trượt ngã.

10:41:am 11/06/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quê hương là gì hở Mẹ?

Quê hương là gì hở Mẹ?

Quê hương là gì hở Mẹ? (*) Mẹ tôi đã không còn để trả lời, nhưng với tôi, quê hương hiện tại là bất trắc, là gian nan, là khủng bố, là những gương mặt mang hình đại bác, là khoảng cách dần xa.

10:35:am 11/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chu Tất Tiến: “Hát ô” qua Mỹ

Chu Tất Tiến: “Hát ô” qua Mỹ

(Nhân dịp sắp Tổ Chức 25 năm Hội Ngộ H.O. và Gia Đình vào ngày 8 tháng 11, 2015, tại Westminster, miền Nam California, xin gửi môt bài viết về H.O.) Năm đó là năm 1982. Sau khi đi tù về, làm đủ thứ nghề “cu li cu leo”, làm xe thồ, kéo đá, đập [...]

04:40:am 11/06/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phải liên minh mới có thế mạnh đương đầu

Phải liên minh mới có thế mạnh đương đầu

Trung Quốc ðang khẩn trương xây ðắp trường thành bằng cát trên biển. Bức trường thành ấy ðã dãng ðược trên bẩy ðảo lớn nhỏ, bãi san hô và các bãi cát ngầm trên quần ðảo Trường Sa của ta: Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Ken Nan, Ga Ven … Hoàn Cầu Thời báo, [...]

04:24:am 11/06/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bóng Tối không nhốt được Ánh Sáng

Bóng Tối không nhốt được Ánh Sáng

những người trẻ đang góp mặt càng ngày càng đông trong những cuộc xuống đường đòi quyền bảo vệ lãnh thổ, đòi tự do, nhân quyền; bất chấp những đánh đập tàn bạo càng lúc càng gia tăng.

04:14:am 11/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »