|

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình

Từ Bá Linh nghĩ về Ba Đình. Biếm họa BaBui.

Phản hồi