WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

‘Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình’

“Không có quy định nào nói rằng một doanh nghiệp đang trong quá trình thanh tra thì không được bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời báo chí, chiều 27/5.

- Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của các cơ quan giám sát đối với các sai phạm của Vinalines, trong đó có trách nhiệm của Cục Đăng kiểm trong vụ mua ụ nối cũ kỹ 83M?

- Đối với một quốc gia biển thì việc phát triển công nghiệp, vận tải biển rất quan trọng. Việc cố ý làm trái, gây hiệu quả nghiêm trọng tại Vinalines là trái với chỉ đạo của Chính phủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đầu tư. Các cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành biện pháp ngăn chặn đặc biệt.

Chủ trương của Chính phủ là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo và có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao tiến hành các biện pháp nghiêm khắc, theo đúng quy định.

- Tại sao trong quá trình điều tra đã xác định ông Dương Chí Dũng có nhiều vi phạm, nhưng lại không áp dụng biện pháp đề phòng ông Dũng bỏ trốn?

- Ông Dũng đang bị truy nã. Còn câu hỏi tại sao để ông Dũng bỏ trốn thì người phát ngôn của Bộ Công an sẽ có câu trả lời.

- Trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Vinalines như thế nào khi mà các sai phạm diễn ra trong suốt thời gian dài?

- Các cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm. Quan điểm của Chính phủ là xử lý thật nghiêm.

- Trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Vinalines thì ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải. Ai sẽ chịu trách nhiệm về quyết định này?

- Tại thời điểm Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị ông Dũng thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của tập đoàn Vinalines để bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải là vào tháng 12/2011, Bộ Nội vụ đã có văn bản thẩm định vào tháng 1/2012, trước thời điểm thanh tra có dự thảo kết luận vào tháng 2/2012. Việc bổ nhiệm ông Dũng là đúng quy trình, thẩm quyền. Các hồ sơ khi báo cáo lên chưa có thông tin về sai phạm của ông Dũng.

Tôi xin nói thêm rằng, không có quy định nào nói rằng một doanh nghiệp đang trong quá trình thanh tra thì không được bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ. Việc thanh tra hàng năm là bình thường. Thanh tra không chỉ để phát hiện các sơ hở, để phòng ngừa mà còn để phát hiện yếu tố tích cực. Còn cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ có ý kiến chính thức với báo chí.

 

Bộ trưởng Vũ Đức Đam: "Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng quy trình". Ảnh: Nguyễn Hưng.

- Tại sao Vinalines làm ăn thua lỗ mà nhà nước lại bàn giao một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines?

- Sai phạm của Vinalines diễn ra từ 2007, đến 2010 mới chuyển một số đơn vị của Vinashin sang. Tình hình Vinashin lúc đó không có ban lãnh đạo, không còn vốn và các điều kiện cần thiết, nếu không có giải pháp thì một số doanh nghiệp sẽ đổ vỡ, nên phải chuyển nguyên trạng từ Vinashin sang Vinalines với 2 nguyên tắc, một là đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng tới tổng công ty, doanh nghiệp chuyển đi; thứ hai là doanh nghiệp được chuyển sang phải hạch toán riêng, xử lý riêng, không lẫn vào nhau. Đến giờ phút này, doanh nghiệp được chuyển từ Vinashin sang Vinalines vẫn được hạch toán độc lập, được theo dõi và xử lý riêng.

Năm 2009, khi chưa nhận các đơn vị của Vinashin, Vinalines lỗ trên 400 tỷ, 2010 lỗ trên 1.200 tỷ, 2011 lỗ hơn 2.600 tỷ đồng. Hạch toán đều chỉ rõ lỗ nào của Vinalines và doanh nghiêp từ Vinashin sang đều được báo cáo riêng.

- Sau những sai phạm đã được phát hiện tại Vinashin và Vinalines, việc rà soát hoạt động, chấn chỉnh kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ được tiến hành như thế nào?

- Chúng ta đã nhiều lần nói về vai trò của doanh nghiệp, trọng tâm của việc tái cơ cấu, là đảm bảo vai trò chủ đạo nền kinh tế, mặt khác nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh. Tất cả doanh nghiệp nhà nước chứ không riêng Vinashin và Vinalines đều chịu sự quản lý của pháp luật; không phải cơ chế “cầm tay chỉ việc” như ngày xưa. Hằng năm thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước đều có kế hoạch thanh tra, kiểm toán. Bất kỳ doanh nghiệp nào được phát hiện có dấu hiệu vi phạm đều chuyển cơ quan điều tra, các sai phạm đều được giao nhiệm vụ điều tra xử lý.

Nguồn: VnExpress

 

1 Phản hồi cho “‘Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình’”

  1. Đã nói hoài, bổ nhiệm đúng quy trình mà vì ông ấy đã chung chi đủ rồi cứ thế mà lên chức thôi

Phản hồi