|

Tư Sang đi Tàu để dâng sớ

Tư Sang đi Tàu để dâng sớ

Tư Sang đi Tàu để dâng sớ

1 Phản hồi cho “Tư Sang đi Tàu để dâng sớ”

  1. Cụ Hường-HN says:

    Sang Trung Quốc với cái tên nước XHCN thì chỉ có thể trong thế quỳ gối chư hầu trước người thầy cộng sản Bắc Kinh mà thôi.

Phản hồi