2 Phản hồi cho “Tiến sĩ giấy Trọng lú và ngòi nổ Ba đình ở Thái Lan”

 1. Vũ duy Giang says:

  “Có thế nào,thì Thái lan mới cho bằng TS.ranh dự chớ!Như thế nào thì”lú”được tiếp kiến Giáo Hoàng!Nhưng có cái gì,khiến”lú”bị bà TT.Brasil cho”lỡ tầu”không tiếp vào phút chót?!”

 2. Thầy Rùa says:

  ai nói rằng ta ấy là lú
  lú sao thàm má sạt cho phù?
  ho no đốc tò to rõ đúp
  ụ!

Phản hồi