1 Phản hồi cho “Mặt hàng đối tác chiến lược của đảng”

 1. DẶM NGÀN says:

  BA BUI

  Ba Bui ơi hỡi Ba Bui
  Vẽ tranh bao kiểu làm người ngẩn ngơ
  Điệu này Cù Vũ thua rồi
  Múa rìu chắc chỉ “ngậm ngùi” mà thôi
  Hay là xin bái làm thầy
  Biết đâu Cù Vũ lại ngày nổi danh !

  DẤU NGÀN
  (13/4/14)

Phản hồi