WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Biển Đảo quê hương

Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

Hãy cứ đo bể ta bằng luật-điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý
Nhưng chớ đo lòng căm giận chúng ta
Máu hơn ba chục năm trời ta đã đổ ra.
Chế Lan Viên

 

I-

Chúng muốn cướp biển ta. Lũ Tàu khốn kiếp.
Anh em gì, răng với chả môi?
Từ thuở nghìn năm cha ông đã thế rồi!
Phải coi chúng muôn đời là giặc.

Nếu bị mất lòng dân thì mất hết,
Sao lại đàn áp người biểu tình khi họ chống giặc Trung?
Nếu ta mà sợ sệt luồn mình
Cũng có nghĩa là hại dân, hại nước?

Hoan hô ông Thủ tướng lên tiếng
bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Lên án quân Tàu xâm phạm địa phận biển Đông ta (*)
Tội lỗi thay những ai chỉ biết co ro,
khi giặc vào để chiếm nhà
Nếu Đảng không còn đủ đức tin với giống nòi
Thì cấp thiết thay bằng con đường dân chủ.

Sinh mạng bao chiến sỹ biển đảo ta và máu nhân dân
vẫn đổ nơi biển trời xứ sở
Nhìn cảnh bọn Tàu cậy mạnh ức hiếp mình
không khác gì một bọn sói lang
Hoà bình đấy mà bao hờn căm uất hận
Với thằng Tàu – Bản chất chúng là không có anh em.

II-

Ta sẵn sàng đối xử hiền hoà
Nếu chúng biết tôn trọng chủ quyền ta,
hòa hảo làm ăn đều có lợi.
Không cần úp mở gì: Chúng chỉ lui nhường,
một khi không nuốt nổi ta !?
Ừ, thì cả hai bên cùng đóng kịch, diễn trò
Miễn rằng: Anh biết tôn trọng tôi,
tôi cũng sẽ tôn trọng anh – là được.

Cậy nước lớn
- Chúng chỉ muốn nuốt sống, ăn tươi người khác?
Kẻ thù lớn kề sát cạnh ta
vừa thâm độc, tính lại bẩn như loài cầm thú.
Muốn đất nước, dân tộc mình
Không phải nhấn chìm mãi trong cảnh máu xương nhuộm đỏ
Xã hội phải thật sự có nhân quyền
Để liên minh với nước Mỹ hùng cường
cùng bầu bạn, anh em trên trường quốc tế.

Bản thân tôi vào đảng nơi chiến trường
Trải qua ba lần đạn bom bắn vào cơ thể
Là ba lần máu đổ với mấy mảnh xương tan
May không chết. Được Đảng kết nạp ngay trên chốt.
Nếu ở đến bây giờ,
Cũng phải hơn 40 năm là người trong tổ chức
Nhưng tôi đã xin ra khỏi Đảng.

“Tượng thần tự do” chính là đỉnh cao sáng lạn
Ở ngay nước Hoa Kỳ!
Của nhân loại vĩnh hằng
Con đường ta cần đến, cần đi
Không có đảng độc quyền.
- Trước hết, không phải vì đảng
Mà phải vì nhân dân – Tổ quốc!

Ôi, biển đảo quê hương ta ngàn năm tha thiết
Chưa bao giờ được bình yên. Đầy bão táp phong ba…

Hà Nội – 6/2014

P.N.T

(Tác giả gửi đăng)

———————————————————————-

(*) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lời tuyên bố đầy khí phách trước toàn thế giới, rằng:
- Việt Nam không đánh đổi chủ quyền lấy một thứ hoà bình, hữu nghị viển vông.
.

1 Phản hồi cho “Biển Đảo quê hương”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Bài thơ nghe ra có hào khí và biết trọng Tự Do Dân Chủ hơn là “đảng trị”. Tuy nhiên, xin được hỏi tác giả nếu phải cầm súng chống lại giặc Tàu, thì tác giả đứng dưới lá cờ nào??? Nếu câu trả lời là lá cờ máu (tháng) thì ô hô ai tai!!!! Hy vọng tác giả cũng như nhiều người trong nước hay các cháu du sinh nào còn mê ngủ trước thần tượng dâm tặc lưu manh Hồ chí minh, một kẻ vừa là “bố già” của băng cướp CSVN vừa là “điềm chỉ viên” cho Pháp, hãy mau sớm tỉnh ngộ hiểu ra rằng chính cái lá cờ máu (tháng) kia, chính cái đảng cướp CSVN kia, mới là thảm họa chính cho sự nguy kịch của đất nước VN ta ngày hôm nay!!!!!

Phản hồi