|

Lễ tưởng niệm 60 Hiệp định Geneve tại Calgary, Alberta Canada

imagesIQUMIJ46“Trời vẫn quật muôn ngàn tảng gió
Bắc Nam ơi, đứt ruột chia đôi…”

Ai đã nhẫn tâm ký Hiệp định Genéve ngày 20 – 7 – 1954 theo lệnh của Tàu của Nga để phục vụ ý đồ từng bước nhuộm đỏ Việt Nam và dẫn đất nước đến thảm kịch như hôm nay. Quốc gia bị xâm lăng, lãnh thổ bị mang ra nhượng bán, nhân quyền bị chà đạp, người yêu nước bị bỏ tù, dân lành bị cướp bóc, người ngay thẳng bị khủng bố, tài nguyên quốc gia bị bòn rút, sự thực bị bưng bít…

Lẽ nào chúng ta lại ngồi yên?

Chúng tôi kính mời quý đồng hương đến dự lễ tưởng niệm “60 năm Hiệp định Genéve”, tổ chức từ 2:00 đến 5:00 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 – 7 – 2014, tại Marlborough Park Community Hall, 6021 Mardigan Drive NE, Calgary, Alberta.

Để cùng nhau ôn lại sự thật lịch sử và phấn đấu cho một nền dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Thay mặt Ban tổ chức Nguyễn Hữu Phước

Phản hồi