1 Phản hồi cho “Chúng tôi muốn biết”

  1. Saigon says:

    Biết để làm gì.!!!Biết rồi mà không có hành-động đi theo thì biết để làm gì.Vô ích,làm chuyện ruồi bu.Đã 40 năm qua,người Việt đã nói nhiều rồi ….nhưng người Việt đâu có làm được việc gì đâu,!!! Tốt hơn sống trong cơ cầu và bóng tối.

Phản hồi