WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Câu chuyện hộ khẩu cho 3 cháu nhỏ

Có mỗi việc nhập hộ khẩu cho ba đứa trẻ để các cháu ổn định việc học hành mà các vị “đầy tớ của nhân dân” cũng cứ hành lên hành xuống mấy năm nay.

Công an Đông Hà yêu cầu Công an Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (nơi vợ chồng tôi đăng ký hộ khẩu thường trú) phải xác nhận bằng văn bản là ba cháu chưa nhập hộ khẩu vào hộ khẩu của bố mẹ thì mới cho các cháu nhập hộ khẩu vào hộ khẩu bà ngoại.

3 con của anh Lê Hùng Anh

3 con của anh Lê Anh Hùng

Công an P. Khương Đình thì viện đủ lý do để từ chối ký. Khi thì nói vì lâu rồi vợ chồng tôi không ở đó nữa, nhà cửa đã bán rồi, nên không biết thế nào để xác nhận (ấy vậy nhưng mới năm ngoái chính UBND P. Khương Đình lại gửi công văn đề nghị đưa tôi vào trại tâm thần); khi thì nói là không cần xác nhận, chỉ cần mang cuốn sổ hộ khẩu của bố mẹ vào cho Công an Đông Hà xem là được.

Nhưng đem sổ hộ khẩu vào cho Công an Đông Hà thì họ vẫn không chịu, mà cứ một hai bắt buộc phải có văn bản xác nhận của Công an P. Khương Đình.

Mấy hôm nay chầu chực gặp viên CSKV nơi tôi đăng ký hộ khẩu (trung uý Ngô Hải Phú) không được; gọi điện mấy lần không thấy trả lời. Sáng nay, gọi điện cho anh ta lần thứ 6 thì anh ta lại chỉ lên Công an Quận Thanh Xuân hỏi.

Đến Công an Q. Thanh Xuân ngồi chờ một lúc lâu mới được gặp cán bộ phụ trách địa bàn. Sau khi xem đơn, viên thiếu tá Nguyễn Thị Kim Cúc (số hiệu sỹ quan 121-632) lại bảo tôi về phường xin xác nhận. Tôi nói là chính công anh phường đã chỉ tôi lên đây. Cô ta nói là ai bảo lên đây thì gọi điện lại nói cho họ. Tôi bèn mở băng ghi âm cuộc điện thoại hồi sáng với trung uý Ngô Hải Phú.

Lúc này, cô thiếu tá mới chỉ sang một người khác nói cho tôi mượn công văn số 621/C46-P2 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (C64) gửi Phòng PC 64 Công an Hà Nội “V/v trả lời vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý cư trú” để tôi đi photo.

Công văn này có đoạn: “Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 52/2010/TT-BCA ngày 30/10/2010 của Bộ Công an quy định trẻ em khi đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 13 Luật Cư trú phải có giấy khai sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc công dân chỉ có một nơi thường trú, C64 đồng ý với đề xuất của địa phương về việc giải quyết đăng ký thường trú cho các cháu mới sinh mà bố, mẹ có hộ khẩu ở hai nơi khác nhau phải xuất trình hộ khẩu của cả bố, mẹ. Không yêu cầu phải có xác nhận của Công an cấp xã.”

Chẳng biết lần này, Công an Đông Hà có nghĩ ra cớ gì để hành hạ các cháu nữa không đây?

don-1don-2don-3don-4don-5

Theo Facebook Lê Anh Hùng

Phản hồi