|

Hong Kong thách thức Bắc Kinh

joshua won

Phong Trào sinh Viên đòi được quyền lựa chọ người đại diện cho dân Hong Kong.

1 Phản hồi cho “Hong Kong thách thức Bắc Kinh”

  1. Saigon says:

    Nhìn vào tuổi trẻ/sinh viên…Hồng Kông…rồi nhìn vào con cháu giặc hồ…mà muốn bệnh.Chúng giống như một loại côn trùng mới được cấy sinh ra.Chúng không biết lý-tưởng…bản thân,gia-đình,xã-hội và quê-hương.Chúng giống như những ký sinh trùng đang oàn oại trên mảnh đất VN để được tồn tại.Chúng chẳng có một lý-tưởng đẹp nào trong ký ức…chúng từ trong bóng tối ẩm mốc bò ra ánh sáng con người.
    Còn hy-vọng gì ở tuổi trẻ/sinh viên VN…chẳng còn gì hết.

Phản hồi