WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Loại cây cần phải đốn ở Hà Nội”

 1. TH says:

  cái bọn ngu tham tiền nó nghĩ dân cũng ngu. Nên nó vẽ ra cái trò chặt tỉa cây, thay thế cây… để vừa có gỗ quý, vừa có tiền mà khỏi phải vận chuyển xa xôi…

  Trên thế giới, chỉ còn đảng việt và đảng tàu, nó lấy danh nghĩa là đảng vô sản, đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động… Nhưng nó không có bất kể chính sách, tài chế nào cho sự phát triển công nhân, phát triển lao động. Mà nó mượn lẽ đó để làm những trò bỉ ổi… Nó biến tài nguyên môi trường thành máu để nó hút, thỏa mãn cơn khát máu. Nó biến tài nguyên con người thành hoang phế để dễ bề cai trị. Nó biến toàn dân thành tay sai, thah nô lệ phục tùng nó vô điều kiện. Nó phạm pháp nhưng không ai xử được nó. Nó mất lòng tin của dân từ lâu rồi. Đảng của tàu còn thậm tệ hơn. Đó là mưu đồ bành chướng… nhưng họ không thể thực hiện được và không bao giờ thực hiện được. Vì sao? Vì người dân tàu, cũng như dân vn, đại đa số họ là những người trọng nhân nghĩa. Đảng tàu kêu gọi dân để đi bành chướng là điều không thể. Dân vn ở tình thế khác, họ sẵn sàng đứng lên khi còn có thể để bảo vệ đến cùng chủ quyền dân tộc, điều đó không phải do đảng kêu gọi, ko phải đó là mệnh lệnh của đảng, bắt họ làm. Đảng vn cũng như đảng tàu, ko thể bắt dân phải làm gì theo ý của đảng được nữa rồi, trừ những điều chính nghĩa! Mà những điều chính nghĩa thì dân ko cần đảng kêu gọi… Nếu hai đảng này ko nhận ra mấu trốt của vấn đề, để có thay đổi toàn diện, thì liên minh thế giới sẽ đứng lên chứ ko chỉ người dân họ đứng lên… Thế giới này là thế giới của nhân loại văn minh, không bao giờ để cho những kẻ dù mượn nhân danh gì mà làm tổn hại đến văn minh nhân loại!

 2. TT says:

  Xin bái phục ông Babui, cũng xin góp ý là nên đốn luôn kẻ chủ trương 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người đang nằm chình ình tại Ba Đình luôn!

 3. Spicy says:

  Quá đúng,cây nầy đã mang mối-mọt vào VN để đục-khoét đất nước loang lở ra từng mảnh nhỏ tang-thương.Hảy đốn,chặt nó,hạ nó xuống cho dân Việt được nhờ.

  Tất cả người công-dân VN hảy đứng lên,dùng sức mạnh tập thể mà hạ nó đi…cho tương lai con cháu ,đất nước được tươi sáng.

  Chặt liền chặt ngay…không do dự

 4. Lê Dan says:

  Chính xác!! Chỉ có những cây “búa-liềm” độc hai gây bệnh hoạn,ô nhục cho toàn dân VN .Phải chặt hạ trước tiên.Còn những loại cây xanh tươi làm tang vẻ đẹp cho thành phố mà đốn chặt là chỉ vì “đảng cần dollars” theo nhu cầu,vì cây trên rừng quan tham đã cắt bán và nay thì rừng tàn,núi lỡ chẳng còn.

Phản hồi