WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

QH phải khẩn cấp trả lời dân

QH phải khẩn cấp trả lời dân

Nhân dân Việt Nam luôn coi nhân dân Trung Quốc là bạn.Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng đảng cộng sản Trung Quốc, mà đại diện là tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc, là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam.Đó là một sự thật không [...]

07:38:am 21/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta

Muốn thoát nhục, phải có sức mạnh. Ta lấy sức mạnh nào để thoát nhục ? Tôi nghĩ trước hết hãy lấy chính nỗi nhục làm sức mạnh, bắt đầu từ sức mạnh của từng người, những người không chịu nhục…

03:46:pm 08/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ?

Có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ?

Từng ngày vận động. Từng người tự vận động. Vận động lẫn nhau. Vận động bằng bằng bài viết, bằng nói miệng, tóm lại là bằng mọi phương tiện.

03:17:pm 06/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi nhà thơ Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân

Thư ngỏ gửi nhà thơ Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân

14/03/1988, hai mươi bốn năm trước, giặc bành trướng hạ sát 64 chiến sĩ ta để chiếm đảo đá chìm Gạc-ma của ta. Cứ mỗi lần xem lại clip hình ảnh này, lòng tôi lại trào lên bao đớn đau căm giận. Và cảm phục vô cùng những người lính đã ngã xuống giữa lòng [...]

06:17:am 14/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Về danh xưng nhà dân chủ

Về danh xưng nhà dân chủ

Xem vậy thì muốn làm một chiến sĩ dân chủ chân chính thật không dễ, nói chi đến nhà nọ nhà kia?

01:48:pm 29/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy đến đây!

Hãy đến đây!

Hỡi Phú Trọng Sinh Hùng Tấn Sang Tấn Dũng/ Bốn đầy tớ nhân dân bẫm nhất/ Bốn đại biểu nhân dân bự nhất

04:30:pm 28/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Giữ vững và phát triển quyền mở miệng

Giữ vững và phát triển quyền mở miệng

Mở miệng là nhu cầu tự thân tự nhiên như nhu cầu ăn uống hít thở, do đó hiển nhiên là một quyền, hơn nữa là một quyền thiêng liêng, của tất cả mọi người, của mỗi con người, từ em bé 6 tuổi mới biết đọc biết viết

03:27:am 18/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi Hội Nhà Văn VN và đồng chí Trương Tấn Sang

Thư ngỏ gửi Hội Nhà Văn VN và đồng chí Trương Tấn Sang

Đường lối của đảng thì sai lầm bế tắc, phản khoa học; “xã hội chủ nghĩa” là một phạm trù mù mờ mà bản thân những người lãnh đạo cũng không thể làm sáng tỏ

04:51:am 15/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đôi điều góp bàn với BCH Hội Nhà Văn Việt Nam

Đôi điều góp bàn với BCH Hội Nhà Văn Việt Nam

Các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho đại hội 8 của Hội Nhà văn chúng ta đến nay vẫn chưa đăng lên báo Văn Nghệ để thảo luận rộng rãi, để hội viên trên khắp nước được biết ý kiến của nhau, hơn thế nữa, để chúng ta được biết ý kiến của nhân [...]

12:29:am 04/07/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ v/v Hà Sĩ Phu bị cắt điện thoại

Thư ngỏ v/v Hà Sĩ Phu bị cắt điện thoại

Việc đối xử với Hà Sĩ Phu không còn bó hẹp trong quan hệ giữa nhà nước với cá nhân ông nữa mà quan hệ tới toàn thể giới trí thức có tư duy và tư thế độc lập của Việt Nam

04:13:am 23/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chùm thơ chống bành trướng

Chùm thơ chống bành trướng

Kìa vụt hiện ngọc ngà
Người mẫu
Em lớn từ lệ máu
Hoàng Sa
Trường Sa

09:35:am 31/01/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại TQ

Chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại TQ

Trân trọng gửi nhà văn-chiến sĩ Nguyễn Khắc Phục từng chiến đấu trên chiến trường Khu 5 cũ đang tiếp tục can đảm chiến đấu chống bành trướng, cùng toàn thể các đồng nghiệp, các cán bộ đảng viên và các bạn đọc quan tâm đến dân sự quốc sự. Kính nhờ báo Văn Nghệ, [...]

10:00:am 08/01/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »