WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Ngày Có Bóng Cờ

Ngày Có Bóng Cờ

Vụ án hiệu trưởng một trường phổ thông trung học ở tỉnh Hà Giang tên Sầm Đức Xương mua dâm hàng loạt nữ sinh đang còn ở tuổi vị thành niên…đã cho thấy ngày càng rõ bức tranh xã hội Việt Nam.

06:24:am 10/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Thơ không đến từ kiểm duyệt

Thơ không đến từ kiểm duyệt

LTS: GSTS Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Laval, Québec, Canada, còn có các bút danh là Nam Dao và Dã Tượng. Bài phỏng vấn tôi trong loạt bài “Thơ đến từ  đâu” (TĐTĐ) của Nguyễn Đức Tùng đã đăng trên talawas khoảng đầu năm 2007. Sau đó, Nguyễn Đức Tùng có cho tôi biết ý [...]

11:19:pm 20/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc, Ảo và Thực

Trung Quốc, Ảo và Thực

Nhân ngày 9-11- 2009, 20 năm sau khi Bức tường Bá Linh sụp đổ Đáp những câu hỏi nợ bạn bè, lẽ ra chẳng phải đợi hôm nay, ngày Bức tường Bá Linh sụp đổ 20 năm trước. Dẫu sao, đây cũng là dịp đánh dấu một cuộc đổi thay toàn cầu khá ngoạn mục, [...]

11:21:pm 18/11/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trên những nẻo đường hội nhập (Kết)

Trên những nẻo đường hội nhập (Kết)

Sự Thật, có mặt nổi. Và mặt chìm. Mặt nổi, là hiện tượng, có thể quan sát đứng ở góc độ bên ngoài. Xin nhắc chuyện “thầy bói xem voi’’. Mù, có vị sờ thấy chân, có vị sờ thấy cái tai, cái vòi, cái đuôi… Tả, làm sao có được con voi thật như [...]

11:35:pm 01/04/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trên những nẻo đường hội nhập (I)

Trên những nẻo đường hội nhập (I)

Từ ao ra sông, từ sông về biển… trên những nẻo đường hội nhập Lời người viết – Tạm kết chủ đề Hội Nhập, lẽ ra phải viết một bài tổng hợp tất cả những ý kiến đã đề xuất. Bài này không có tham vọng ấy, lý do là lực bất tòng tâm. Tôi [...]

11:38:pm 31/03/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »