WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Thế cờ chiến lược chính trị của Putin

Thế cờ chiến lược chính trị của Putin

Một chọn lựa khả thi đối với Putin không phải mạo hiểm như Gorbachev hay Jeltsin theo Tây Phương, ngược lại chỉ muốn tiếp nối di sản độc tài của các đế chế Sa Hoàng

08:17:am 06/05/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trò “đu dây” bao giờ mới chấm dứt?

Trò “đu dây” bao giờ mới chấm dứt?

“Đu dây” giữa Mỹ và Tàu để cố giữ lấy quyền cai trị độc đảng mà bỏ mặc vận mệnh sống còn tiến hóa của quốc gia dân tộc là lối hành xử của một chế độ yếu hèn, bất nhân và hoàn tòan không có viễn kiến chính trị, không có được sách lược xây dựng phát triển đất nước trong nền Tự do Dân chủ, tạo cho dân giầu nuớc mạnh để đi đến tự lực, tự cường, sánh vai được với các cường quốc trên thế giới…

12:01:am 26/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Câu chuyện người đi

Câu chuyện người đi

Thương nhất cũng là mẹ, một đời bà luôn chấp nhận hy sinh cho con cái, cả những phần thân xác còm cỏi nhưng đôi gánh không xa lìa trên vai mẹ ở mỗi sáng tinh sương mẹ đã phải lủi thủi gánh hàng ra chợ.

03:00:am 01/05/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Làn sóng Cách Mạng Hoa Lài

Làn sóng Cách Mạng Hoa Lài

Nhiều nguồn tin cho biết những tiếng nói yêu tự do dân chủ trong nước đang bị trù dập như LS. Lê Trần Luật, Nhà báo Tự do Tạ Phong Tần, KS. Đỗ Nam Hải…  Điều này thật sự cho thấy đảng Cộng sản VN đang lo sợ làng sóng cách mạng Hoa Lài khởi [...]

12:01:am 28/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thực tại Văn hóa với Tôn giáo

Thực tại Văn hóa với Tôn giáo

Chân lý đã bị loài người nhốt tù, giam hảm khắp nơi kể cả hữu thần hay vô thần. Đến lúc nào đó khi con người cảm thấy mình đã mê lầm cố bám vào những gía trị lỗi thời, cổ hủ, tạo nên những rào cảng bao vây bốp nghẹt tư tưởng, tâm thức cho đến lúc tận cùng tán loạn, bí lối trong chết đi sống lại rồi thì mới cố vẫy vùng thoát ra, mới biết thức tỉnh chịu cởi mở những xích xiềng để tự giải phóng bản thân mình.

12:34:pm 27/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những nữ lưu mang khí phách Trưng Vương

Những nữ lưu mang khí phách Trưng Vương

Thế hệ Trưng Vương hôm nay đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại tự do, đạo đức và nhân phẩm cho mọi người

06:40:pm 25/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Con đường thoát ly khỏi quỹ đạo Bắc Kinh

Con đường thoát ly khỏi quỹ đạo Bắc Kinh

Gần đây giới cầm quyền Bắc Kinh có tham vọng muốn chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Từng bước một rõ ràng Bắc Kinh đang tiến hành chiến lược tranh quyền bá chủ với Mỹ trên khắp thế giới. Riêng tại Đông phần Thái Bình Dương, bước đầu Bắc Kinh phải thực hiện việc chiếm trọn vùng biển này theo kế hoạch sao cho ăn khớp với bản đồ “lưỡi bò’’ đã đề ra; trước khi tiến ra giữa Thái Bình Dương tranh hùng với Mỹ.

01:11:am 29/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đâu là sách lược tạo nên dân cường nước mạnh

Đâu là sách lược tạo nên dân cường nước mạnh

Đức Trần Hưng Ðạo trước khi qua đời đã đáp lời vấn hỏi kế sách chống quân Nguyên và xây dựng đất nước có đoạn kết ngắn ngủi với vua Trần Anh Tông như sau: “Làm thế nào thu hút được quân lính như cha con một nhà mới có thể dùng để chiến thắng [...]

12:01:am 04/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung Hoa với mộng cường quốc

Trung Hoa với mộng cường quốc

Trung Hoa, một nưóc nhiều dân, đất rộng và có một nền văn hóa ảnh hưởng rộng khắp cỏi Á Đông, suốt thế kỷ 19 và 20 cũng đã phải chịu những ô nhục như các nước nhỏ khác

04:31:am 25/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh

Cuộc chiến không khoan nhượng với Bắc Kinh

Nhân sự lãnh đạo đất nước phần nhiều do Bắc Kinh thao túng xếp đặt thì việc đòi chủ quyền quốc gia về biên giới, thềm lục địa, hải phận… sẽ dẫy đầy khó khăn

04:18:am 05/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần [3]

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần [3]

Giáo Hiến đóng vai trò Quân sư xây dựng nên nền tảng cho tổ chức khởi nghĩa, hình thành nên toàn bộ sách luợc, chiến lược và chiến thuật cho nhà Tây Sơn, tất cả đã được Giáo Hiến thường xuyên nhắn nhủ với những học trò của mình, cô động lại trong câu nói: “Ðược đất không bằng được thành, được thành không bằng được lòng người.”

01:15:am 03/03/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhà Tây sơn và Cao nguyên Trung phần [2]

Nhà Tây sơn và Cao nguyên Trung phần [2]

Hùng khí Tây Sơn trong công cuộc Tây tiến thượng vận Bình Ðịnh một lần nữa lịch sử cho thấy là đất tranh hùng giữa chúa Nguyễn Ánh và nhà Tây Sơn. Khi Bình Ðịnh mất thì nhà Tây Sơn cũng bị đổ theo. Bình Ðịnh có một gía trị quan trọng như thế nào [...]

04:55:am 27/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần [1]

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần [1]

Bình Định và vùng Cao nguyên Trung phần Làm người dân trong một nước dù đang sinh sống bất cứ nơi đâu trên khắp mọi miền đều phải được đối xử bình đẳng giữa người với người, chính quyền có trách nhiệm phải triệt để bảo vệ cũng như tạo những cơ hội sinh cư [...]

01:10:am 26/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một chút tản mạn về thi ca

Một chút tản mạn về thi ca

Thi ca chân chính không nuôi dưỡng lòng thù hận, chiến tranh và giai cấp. Thi ca là tiếng nói từ tâm, nhân bản, xuôi cuộc hành trình ở mọi nơi chốn và thời gian bằng tinh thần tự do khai phóng.

03:00:am 20/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Xóa bỏ hệ lụy là một tỉnh địa phương của Trung Hoa

Xóa bỏ hệ lụy là một tỉnh địa phương của Trung Hoa

Làm sao để thoát ly khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh? Đây là vấn nạn lớn cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Bắc Kinh sẽ không bao giờ để cho Việt Nam thật sự có được một thể chế tự do dân chủ, vì còn chế độ độc tài, bất nhân, tham nhũng hiện tại thì Bắc Kinh mới càng dễ khống chế…

02:25:am 17/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dân chủ hóa hay nội chiến, sự thực khả thi hay tiên đoán mơ hồ?

Dân chủ hóa hay nội chiến, sự thực khả thi hay tiên đoán mơ hồ?

Đất nước hiện tại đang trong sự cai trị độc quyền của đảng CS, mặc dù được tiếng là thống nhất, nhưng chỉ phần nào về mặt lãnh thổ địa lý, trong thực tế thì bị nhiều vấn đề chia cách từ tâm thức người dân, cho đến cuộc sống chênh lệch giàu nghèo, an [...]

08:06:am 31/12/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »