WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 3)

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 3)

Chủ thuyết Duy Vật không phải hoàn toàn không có những đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ chung của loài người. Nhưng qua ba bài khảo sát vừa qua, rõ ràng là chủ thuyết này chứa đầy những thiếu sót căn bản cần được bổ khuyết. Chủ thuyết Duy Vật dựa vào tiền đề vật chất, vật chất vạn năng sản sinh ra tất cả nên hoàn toàn thiếu vắng con người. Trong khi chính con người mới sản sinh ra mọi hiện tượng sống. Chính con người mới tạo cho mọi vật và đời sống có ý nghĩa. Chính con người, theo nhà tư tưởng Lý Đông A, đã “lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho nhân sinh” chứ không phải chỉ do tâm, do vật hay do sinh mà có.

12:01:am 12/05/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 2)

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 2)

Con người là người từ lúc biết tìm cách sống khác với các loài động vật khác. Cái “biết” chủ quan của người làm cho người khác với những thú vật khác từ khi khám phá ra lửa, biết ăn chín, giữ vệ sinh và biết tu chỉnh tự nhiên để phục vụ cho chính con người.

12:18:am 01/05/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 1)

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 1)

Kinh tế thị trường tự do và thể chế chính trị dân chủ tạo điều kiện cho đa nguyên phát triển. Qua đó, chế độ tư bản mở ra cơ hội cho mọi người mọi giới, cộng sản hay không cộng sản, tham gia vào tiến trình điều chỉnh những sai trái của chế độ trong ôn hoà và tôn trọng lẫn nhau.

Ở những chế độ độc tài như cộng sản thì hoàn toàn không thể.

09:53:am 24/04/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đức Giêsu: Nhà cải cách xã hội

Đức Giêsu: Nhà cải cách xã hội

Chúa Giêsu chỉ làm được công cuộc cải tạo xã hội, hướng lịch sử đi đúng với nhân đạo khi đã là người, thực hành đạo sống người giữa dòng đời oan khiên nghiệt ngã. Mà lịch sử của nhân đạo theo đúng thánh ý Cha cũng là lịch sử của thiên đạo.

10:00:am 25/12/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trật tự thế giới mới

Trật tự thế giới mới

Máy móc đang thay thế cho nhiều kiểu lao động của con người hơn bao giờ hết. Sự thay thế này càng được lập lại bao nhiêu, càng tạo ra nhiều vốn bấy nhiêu. Điều này có nghĩa rằng sự thắng lợi thực sự trong tương lai không phải là những nơi cung cấp lao động rẻ hay chủ nhân của các nguồn vốn bình thường, cả hai đều sẽ bị ép buộc phải tự động hóa, mà cho nhân tố thứ ba: những người sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

06:52:pm 31/08/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Định nghĩa lại nhân dân trong Hiến pháp

Định nghĩa lại nhân dân trong Hiến pháp

Kể từ năm 1945 đến nay, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã đưa ra bốn bản Hiến pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ người dân được quyền tham dự vào việc quyết định sinh mệnh chính trị của mình thông qua tiến trình phúc quyết hiến pháp. Nhân dân dưới chế độ cộng sản chỉ là công cụ và phương tiện phục vụ cho ý đồ cầm quyền của đảng. Nhân dân chưa bao giờ là đối tượng phục vụ, là thực thể lẽ ra phải là chủ nhân ông đất nước, có quyền lực thực sự.

Do đó, cần phải định nghĩa và đặt lại vai trò của nhân dân trong hiến pháp.

08:56:am 26/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xây dựng dân chủ Việt Nam qua kinh nghiệm Hoa Kỳ

Xây dựng dân chủ Việt Nam qua kinh nghiệm Hoa Kỳ

Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của toàn dân cần hoạt động độc lập với các đảng phái. Sự độc lập này là nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột quyền lợi giữa công (quyền lợi quốc gia) và tư (quyền lợi đảng phái). Vì không phân biệt rõ ràng chức năng giữa chính và trị, các đảng phái vừa làm luật (đá bóng), vừa tranh giành quyền thi hành luật của ngành hành pháp (thổi còi) mặc dù được luật pháp cho phép. Sự lẫn lộn này dễ gây nên bế tắc chính trị mà ta thường thấy ở ngay các nước dân chủ tiên tiến nhất. Trong thế giới hội nhập và phát triển ngày nay, bất kỳ một sự khủng hoảng chính trị hay kinh tế nào tại mỗi quốc gia, đều có thể ảnh hưởng đến khu vực hay toàn cầu như trường hợp Hoa Kỳ mà chúng ta đang chứng kiến, do đó đòi hỏi những bước cải tiến căn bản trong sinh hoạt chính trị.

09:25:am 12/10/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một chú chim Việt vừa tìm được ổ mới

Một chú chim Việt vừa tìm được ổ mới

Đằng sau Nguyễn-Khoa Thái Anh, có một người đàn bà hiền lành, tên là Trần Thị Diệu Hạnh.

12:01:pm 03/06/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Khai mạc Hội Tết Sinh viên quận Cam

Khai mạc Hội Tết Sinh viên quận Cam

Chúng ta hãnh diện vì có một thế hệ tuổi trẻ hải ngoại không quên cội nguồn, mặc dù không nói trôi chảy tiếng Việt nhưng luôn cố gắng gìn giữ nét đẹp quê nhà. Những nét đẹp văn hoá, những bài học lịch sử oai hùng của cha ông cần phải được học hỏi, loan truyền rộng rãi khắp nơi nhằm đánh bật văn hoá Mác-Lê do đảng cộng sản lầm lỡ trịnh trọng bưng về đang tàn hại đất nước Việt Nam thân yêu.

Chúng ta có quyền hy vọng ngày đó đang đến gần. Thật gần.

01:06:pm 09/02/13 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Phụ nữ Mỹ gốc Việt đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với quý ông trở về quê hương

Phụ nữ Mỹ gốc Việt đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với quý ông trở về quê hương

…có những lúc Việt kiều kết cuộc trong thua lỗ. Một số cưới và đem cô dâu mới về Mỹ, khám phá ra rằng những phụ nữ này đã hình dung một cuộc sống khá giả mà quý ông không thể cung ứng, dẫn đến xung đột rồi ly dị.

01:19:am 07/11/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đảng và Nhà nước CSVN có đứng trong hàng ngũ nhân dân?

Đảng và Nhà nước CSVN có đứng trong hàng ngũ nhân dân?

Nhân dân trở thành con rối trong tay Đảng. Khi cần, Đảng sẵn sàng khơi động lòng yêu nước, kêu gọi toàn dân kháng chiến. Khi cần khai thác, Đảng không tiếc lời gắn những nhãn hiệu cao đẹp cho nhân dân: nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, quân đội nhân dân… Lúc không cần hoặc phải thoả hiệp với giặc, Đảng sẵn sàng định nghĩa lại nhân dân, gạt bỏ những người yêu nước ra khỏi hàng ngũ nhân dân.

12:01:am 07/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gặp gỡ cộng đồng VN Nam Cali

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy gặp gỡ cộng đồng VN Nam Cali

…“theo định nghĩa của từ điển thì phản động là phản lại quá trình tiến hóa của đất nước, quá trình tiến bộ của nhân loại. Chính cán bộ lãnh đạo của quý vị mới là phản động…” Bà tiếp, vạt áo của nhà văn thì không đựng hết được sự thật, những đau thương của chúng ta ở VN.

12:32:pm 03/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thư gửi bạn xuống đường

Thư gửi bạn xuống đường

Các bạn tay trong tay giương cao cờ đỏ, chúng tôi đồng một lòng cờ vàng phất cao. Màu cờ chỉ là phương tiện tạm thời trong giai đoạn ngắn ngủi. Cả hai ngọn cờ phần phật tung bay ngạo nghễ, chỉ sang phương Bắc thách thức hiên ngang. Sự chọn lựa của thế hệ cha anh có thể là lầm lẫn, nhưng lòng yêu nước thương dân của chúng ta chẳng hề sai lầm.

02:00:pm 19/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát biểu của Tổng Thống Obama về Osama Bin Laden

Phát biểu của Tổng Thống Obama về Osama Bin Laden

…cái chết của ông ta chưa phải là chỉ dấu cuối cùng những cố gắng của chúng ta. Chẳng nghi ngờ gì, al Qaeda sẽ tiếp tục theo đuổi tấn công chúng ta. Chúng ta phải – và sẽ – thật cẩn trọng tại quốc nội và hải ngoại.

12:58:am 03/05/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

30 tháng 4 tại quận Cam: Vai trò lãnh đạo của thế hệ trẻ

30 tháng 4 tại quận Cam: Vai trò lãnh đạo của thế hệ trẻ

“Tự do ơi tự do, em trả bằng nước mắt. Vì hai chữ Tự Do, ta mang đời lưu vong… ”. Những lời hát cho tự do được ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Nam Lộc song ca trên đài Little Saigon sáng sớm thứ Sáu 29/4 nhắc lại biến cố đau thương của [...]

12:00:pm 01/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Quận Cam: Mở đầu 30 tháng 4 với “khúc khoai mì tình nghĩa”

Quận Cam: Mở đầu 30 tháng 4 với “khúc khoai mì tình nghĩa”

Trong lịch sử VN cận đại, có lẽ ngày được nhiều người ghi nhớ nhất, là 30/4/1975. Với đảng CSVN: 30/4: Ngày chiến thắng Mỹ Ngụy? 30/4: Ngày giải phóng miền Nam? 30/4: Ngày thống nhất đất nước? … Với VNCH: 30/4: Ngày tủi hờn bại trận? 30/4: Ngày miền Bắc xâm lăng? 30/4: Ngày [...]

09:05:am 30/04/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Việt Love for Japan

Việt Love for Japan

Tấm lòng và nụ cười của các cô, của khán giả sẽ góp phần an ủi những nạn nhân Nhật Bản sống sót sau trận sóng thần và sẽ lay động lòng trắc ẩn của đồng hương đối với Xứ Hoa Anh Đào, xứ của những cánh hoa tức tưởi lìa cành ở thời kỳ nở rộ xuân sắc nhất.

04:24:am 09/04/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Từ Ai Cập tới Việt Nam: Đáy tầng chối bỏ mặt tầng thống trị

Từ Ai Cập tới Việt Nam: Đáy tầng chối bỏ mặt tầng thống trị

…trên bình diện quốc nội, đối đầu quốc-cộng, “vàng-đỏ” nhạt dần, nhường chỗ cho một cuộc đấu tranh mới mang sắc thái và nội dung mới. Sắc thái mới là mâu thuẫn “xẻ dọc” quốc gia-cộng sản rõ rệt trong quá khứ đã biến thái để trở thành cuộc tranh đấu “xẻ ngang” giữa đáy tầng và mặt tầng. Mặt tầng có thể hiểu là tầng lớp cai trị mang danh nghĩa nhà nước, đại diện là Đảng CSVN; đáy tầng là đại bộ phận dân tộc bị áp bức bởi chế độ bất xứng không còn hợp lòng dân. Sức mạnh của đáy tầng tựa như giòng nước ngầm mãnh liệt, sẽ trở thành sóng đáy phá thủng mọi áp bức đè nén để khơi thông dòng chảy dân tộc đã bị nghẽn mạch từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh tới nay. Nội dung mới của cuộc đấu tranh không còn giới hạn ở chiến tuyến quốc-cộng như trước kia, mà biến đổi trở thành cuộc đối đầu giữa thiện và ác, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa dân chủ và độc tài.

12:22:am 17/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phát biểu của Tổng thống Obama về Libya

Phát biểu của Tổng thống Obama về Libya

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống nói rằng bạo lực ở Libya là “thái quá”, “không thể chấp nhận được,” và rằng nội các của ông đang xem xét “nhiều chọn lựa để chúng tôi có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng này.”

03:53:am 24/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những biến chuyển chính trị nhẹ nhàng của Đảng CSVN

Những biến chuyển chính trị nhẹ nhàng của Đảng CSVN

Tổng kết lại về tình hình chính trị của Đại hội Đảng, dưới vỏ bọc kiểm soát độc đoán là một lõi mềm. Trong lõi này, cạnh tranh chức vụ và ảnh hưởng đã được cho phép nhưng với một giới hạn để bảo vệ các lãnh đạo đảng chóp bu bởi những thách thức xuất phát từ bên ngoài Bộ Chính trị. Hiện tại, các thành viên Uỷ ban Trung ương, thậm chí của Bộ Chính trị không còn miễn nhiễm với sự thất cử. Trong tương lai, có lẽ họ phải làm việc chăm chỉ nghiêm túc hơn nữa để giành được sự ủng hộ của các đồng viện ở Bộ Chính trị cũng như trong Trung ương đảng.

09:58:am 18/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập

Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập

Tahrir có nghĩa là sự giải thoát. Nó là một từ nói lên điều gì đó trong linh hồn chúng ta muốn gào thét lên cho tự do. Và mãi mãi nó sẽ nhắc nhở chúng ta về nhân dân Ai Cập – những gì họ đã làm, những điều họ tranh đấu cho, làm thế nào họ thay đổi đất nước của họ, và trong khi làm điều đó, thay đổi cả thế giới.

12:30:am 13/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đêm Văn Hoá Việt Nam tại UCLA: Còn Nước Còn Tát – Still We Rise

Đêm Văn Hoá Việt Nam tại UCLA: Còn Nước Còn Tát – Still We Rise

Mỗi năm, trước tết ta vài tuần, Hội Sinh Viên Việt Nam (VSU) tại đại học Los Angeles lại tổ chức Đêm Văn Hóa Việt Nam. Và Đêm Văn Hoá Việt Nam lần thứ 31 đã diễn ra tại đại học University of California at Los Angeles (UCLA) vào 17/1 vừa qua. Do chương trình phong phú, tổ chức chu đáo và lối trình diễn chuyên nghiệp, năm nào Đêm Văn Hoá Việt Nam tại đây cũng được sinh viên từ các trường đại học quanh vùng Nam Cali và gia đình ủng hộ đông đảo. Hội trường Royce khoảng hai ngàn ghế đầy kín.

11:01:am 23/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, 19-1-1974

Tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, 19-1-1974

Dưới thể chế VNCH 37 năm về trước, ở lứa tuổi của chúng tôi, 20 – 30 – 40, các anh được quyền tranh đấu và hy sinh cho quê hương. Thế hệ thanh niên VN ngày nay bất hạnh hơn, dưới chế độ XHCN, chúng tôi không có quyền lên tiếng yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Thế hệ chúng tôi bị sách nhiễu và tù đày, từ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh… đến Điếu Cày, Mẹ Nấm, Anh Ba SG, Người Buôn Gió, Cù Huy Hà Vũ… Lòng yêu nước của chúng tôi bị giam hãm và thử thách khắc nghiệt. Nhưng chúng tôi tin tưởng với sự linh thiêng của các anh, chúng tôi sẽ không rụt rè mà hiên ngang ngẩng mặt nối gót cha anh.

12:35:am 17/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Mô hình kiến thiết nào cho Việt Nam và thế giới?

Mô hình kiến thiết nào cho Việt Nam và thế giới?

Để thực hiện đường hướng phát triển cộng đồng dân tộc trong một cộng đồng nhân loại hài hòa như vậy, cách đây 60 năm, một thiên tài tư tưởng Việt là Lý Đông A đã đưa ra mô hình tổ chức xã hội từ quốc gia lên thế giới, mà ông gọi là “học thuyết bản vị”.

02:00:am 08/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Dấu vết tội phạm không gian ảo dẫn đến tông tích hai sinh viên [Việt]

Dấu vết tội phạm không gian ảo dẫn đến tông tích hai sinh viên [Việt]

Ngân hàng Trung Ương Hoa Kỳ cho hay một ổ tội phạm mạng ảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Việt Nam liên quan đến hai người trong chương trình trao đổi sinh viên.

12:01:am 04/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trần Quang Lộc giữa năm cũ và mới

Trần Quang Lộc giữa năm cũ và mới

Phải, em yêu, hãy bỏ hết những xa hoa phù phiếm, quay về với anh trong áo the, trong guốc mộc. Anh yêu những gì thật thà, chân chất. Em hãy lìa khỏi những bon chen vong bản. Hãy chở hồn em về lại quê hương, về lại với anh. Cuộc đời này nhiều lọc lừa, điêu ngoa và gian ác. Em hãy thay anh, chở thật thà vào lòng dối trá.

Một lần. Dùm anh.

Đêm cuối năm. Em nhé.

03:15:pm 01/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Thử bàn về nền dân chủ Hoa Kỳ

Thử bàn về nền dân chủ Hoa Kỳ

Ngày nay, người ta đang nói tới tổng thể là sự kết hợp của nhiều bộ phận khác nhau trong xã hội chứ không chỉ dựa vào đa số để áp chế thiểu số. Một cách phổ quát thì vẫn theo chủ trương lấy đa số làm tiếng nói chung, nhưng phải cho thiểu số cất tiếng và cần quan tâm đến nhu cầu của họ, không hẳn là ép buộc họ theo đa số. Đây là cơ chế hạch tâm hay mạng lưới, một hệ thống mở và linh động để kết nối với những cơ chế/mạng lưới khác làm thành hệ thống lớn hơn, nhưng vẫn tôn trọng và bảo vệ sự tồn tại của những cơ năng thành phần.

09:44:am 08/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phiếm chính trị: Chuộc lỗi cha ông

Phiếm chính trị: Chuộc lỗi cha ông

Từ nghìn xưa, những người có chí cả đều nhìn nhận rằng: Lấy được thiên hạ đã khó, giữ được thiên hạ còn vạn lần khó hơn. Cái khó ở đây là khi đã ngồi ở ngôi cao, thời phải dùng chước nào, mẹo nào mà vỗ về muôn dân, để muôn dân chấp nhận [...]

12:27:am 10/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhận định lại tư duy và phương pháp đấu tranh

Nhận định lại tư duy và phương pháp đấu tranh

Chúng ta phải vận dụng mọi hình thức, phương tiện và hoàn cảnh của mỗi cá nhân với những phương cách ngắn gọn nhất, phù hợp với trào lưu thế giới để dân chủ hoá đất nước. Cuộc đấu tranh ngày nay giống như cơ thể con người, mỗi cơ phận có một nhiệm vụ khác nhau, miễn là cùng thúc đẩy VN dân chủ hoá càng nhanh, càng hiệu quả càng tốt.

12:01:am 20/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhân Đại hội Nhà văn VN: “Nhà văn nghệ phải phát thệ cái yêu thương”

Nhân Đại hội Nhà văn VN: “Nhà văn nghệ phải phát thệ cái yêu thương”

Ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đại Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 đã diễn ra tại Hà Nội, ở một nơi được coi là cực kỳ hoành tráng. Đó là Học viện Nguyễn Ái Quốc, hay còn gọi là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đảng Cao Cấp [...]

12:01:am 07/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »