WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Chiến tranh lạnh châu Á

Chiến tranh lạnh châu Á

Cuộc cãi vã về biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản không phải chỉ là một cuộc tranh chấp về vài hòn đảo không có người ở. Và cuộc tranh chấp này sẽ không chấm dứt nhanh chóng.

03:10:pm 06/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phỏng vấn Zbigniew Brzezinski

Phỏng vấn Zbigniew Brzezinski

Mục tiêu chính của việc Mỹ dấn thân vào châu Âu và châu Á phải là, để hậu thuẫn một thế quân bình nhằm ngăn cản không cho bất cứ một cường quốc nào hành động một cách quá quyết đoán đối với các nước láng giềng của nó.

03:23:pm 14/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Năm dấu hiệu báo trước đại họa kinh tế Trung Quốc

Năm dấu hiệu báo trước đại họa kinh tế Trung Quốc

Các công tố viên TQ cho biết rằng khoảng 19 ngàn quan chức đã bị bắt giữ trong vòng 12 năm qua, đang lúc họ tìm cách trốn ra nước ngoài với lượng tiền kiếm được bất hợp pháp từ trong nước;

01:42:am 06/07/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quân bình lực lượng phương Đông, nâng cấp phương Tây

Quân bình lực lượng phương Đông, nâng cấp phương Tây

Muốn thành công trong chức năng cổ vũ và đảm bảo một phương Tây được đổi mới, Mỹ cần phải duy trì quan hệ mật thiết với châu Âu, tiếp tục những cam kết với NATO…

01:49:am 31/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tình trạng bất ổn tại các nước dân chủ

Tình trạng bất ổn tại các nước dân chủ

Điều mà chúng ta cần đến không gì khác hơn là một câu trả lời bức thiết mang tính cách thể kỷ 21 đối với những căng thẳng cơ bản giữa dân chủ, chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hóa.

12:01:am 05/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khế ước tan vỡ

Khế ước tan vỡ

Chiến tranh Iraq là một loại thử nghiệm sức chịu đựng của tổ chức nhà nước Mỹ

01:51:pm 28/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ

Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ

Tuy rằng sự chuyển hướng này không phải là dễ dàng, nhưng chúng ta đã dọn đường cho nó trong 2 năm rưỡi vừa qua, và chúng ta cương quyết phải thấy nó hoàn thành như một trong những nỗ lực ngoại giao quan trọng nhất thời đại chúng ta.

02:06:am 17/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vì sao Trung Quốc sẽ không chinh phục được thế giới

Vì sao Trung Quốc sẽ không chinh phục được thế giới

Hỡi Trung Quốc, con sư tử ngủ yên bây giờ đã thức dậy rồi, Người phải tìm cách mà lo cho nó ăn và nuôi nó sống.

04:22:am 15/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vương quốc trung bình

Vương quốc trung bình

Địa vị tương đối của TQ vào năm 2020 sẽ rất giống với địa vị của TQ năm 1870 và giống địa vị của Brazil, Mexico, và Nga hiện nay. Không có lý do đặc thù nào để tin rằng TQ của năm 2020 sẽ thành công vượt trỗi hơn các quốc gia đã từng thành công…

12:01:am 20/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Siêu cường tất yếu

Siêu cường tất yếu

Những dự đoán này làm lung lay quan niệm chính yếu cho rằng sức mạnh siêu cường kinh tế Mỹ tự nó thoái hóa [chứ không do sứ ép từ ngoài]. Thật ra, chính những hành động của TQ sẽ định đoạt phần lớn sự cách biệt lớn hay nhỏ giữa mức tăng trưởng kinh tế của TQ và Hoa Kỳ.

02:19:pm 11/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung Quốc muốn gì: Mặc cả với Bắc Kinh

Trung Quốc muốn gì: Mặc cả với Bắc Kinh

Kissinger ví chính sách ngoại giao của TQ với môn cờ vây, một cuộc đọ trí kiên nhẫn bằng chiến thuật bao vây, trong đó chiến thắng chỉ là tương đối

02:35:pm 14/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »