WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Tinh thần Đại Việt

Tinh thần Đại Việt

Trên bàn cờ thế giới, bênh vực kẻ yếu người ta gọi là đạo đức. Nếu không đủ mạnh mẽ, đầu tiên là ở ý chí, thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được hàng mớ đạo đức giả mà thôi. Ví dụ gần đây nhất là những gì diễn ra tại Gruzia nửa cuối năm 2008.

11:26:am 01/12/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tản mạn trong buổi chiều thả diều trước cửa hầm Thủ Thiêm

Tản mạn trong buổi chiều thả diều trước cửa hầm Thủ Thiêm

Hôm nay tại Sài Gòn người ta đang dìm đốt hầm Thủ Thiêm cuối cùng. Tôi thấy cần trao đổi vài ý trong bài viết của Kỹ sư Cơ khí Lê Quốc Trinh (Canada) trên diễn đàn Dân Luận . Cửa dẫn vào hầm Thủ Thiêm. Ảnh: vietnamnet Tôi hoàn toàn chia sẻ với tác [...]

01:27:am 06/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi niềm hòa bình

Nỗi niềm hòa bình

Ba mươi lăm năm đã đi qua như một chớp mắt. Vẫn còn đấy nhiều suy tư lắng đọng và lưu cữu. Người ta sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không đặt suy tư ấy trên căn bản của nỗi niềm hòa bình nhân bản và những bài học đau thương trong giai đoạn 1954 – 1975.

02:16:am 22/04/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bên cạnh tòa đại hình

Bên cạnh tòa đại hình

Hôm nay, dưới mái ngói đỏ của Tòa đại hình thực dân cũ, một phiên tòa khác đang diễn ra. Ba trong bốn người đứng trước vành móng ngựa thuộc về thế hệ chúng tôi.

07:36:am 23/01/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tính tất yếu của dân chủ

Tính tất yếu của dân chủ

Tính tất yếu của dân chủ ở Việt Nam là do tính tất yếu của văn minh đô thị sẽ thay thế văn minh nông nghiệp.

07:40:am 29/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường dân chủ Việt Nam

Con đường dân chủ Việt Nam

Phải khẳng định mô hình dân chủ thể hiện tối thiểu ở hình thức phổ thông đầu phiếu là tất yếu sẽ diễn ra tại Việt Nam nói riêng và phần lớn lãnh thổ Á Đông nói chung. Bài viết này thử xoay quanh mấy câu hỏi “Khi nào?”, “Thế nào?” và “Tại sao?”. Tôi [...]

07:43:am 12/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có không kẻ sĩ Trịnh Công Sơn?

Có không kẻ sĩ Trịnh Công Sơn?

Theo Khâm định Việt sử, tháng Tám, mùa thu, năm Nhâm Tuất 1202 vua Lý Cao Tông “Sai nhạc công đặt ra nhạc khúc gọi là “Chiêm Thành âm”. Nhạc khúc này giọng sầu oán não nùng, ai nghe cũng rỏ nước mắt. Nhà sư Nguyễn Thường nói rằng: “Tôi nghe nói: thanh âm của [...]

07:48:am 17/04/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »