WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » ĐIỂM SÁCH Bạn đang truy cập các tiêu đề trong mục: “ĐIỂM SÁCH”

Thơ Nguyễn Quang Thiều ra rác, chủ tịch HNNVN Nguyễn Hữu Thỉnh ‘ăn ốc nói mò’

Thơ Nguyễn Quang Thiều ra rác, chủ tịch HNNVN Nguyễn Hữu Thỉnh ‘ăn ốc nói mò’

Tôi đã đọc khá nhiều thơ của Thiều, cả thơ đã xuất bản thành sách và đăng trên mạng.

04:27:pm 11/01/16 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Ước mơ của Thủy”- Một thách thức với chế độ

“Ước mơ của Thủy”- Một thách thức với chế độ

Một cô gái trẻ ở trong nước vừa tung ra một thách thức đối với chế độ bằng một quyển sách nhỏ, Ước mơ của Thủy. Mới khoảng 30 tuổi, tác giả Lê Việt Kỳnhi trong nhóm bcLH (“Bước chân Lạc Hồng”) đã viết nên một cuốn sách vừa sâu sắc vừa trong sáng, giàu [...]

03:39:pm 07/01/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lục bát trào phúng Thanh Sơn Bành Thanh Bần

Lục bát trào phúng Thanh Sơn Bành Thanh Bần

Cùng với thi tập Rượu Trời, lục bát trào phúng “Những Bầy Sâu Cổ Đeo Cà Vạt Đỏ” là tập thơ sống. Và chính nó làm nên chân dung người thi sĩ đích thực Bành Thanh Bần.

04:26:pm 27/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bên kia sông – Truyện tình đẹp nhất của Thạch Lam

Bên kia sông – Truyện tình đẹp nhất của Thạch Lam

Thạch Lam tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân  sinh ngày mồng 7 tháng 7 năm 1910 tại ấp Thái Hà, Hà Nội, là người con thứ sáu trong bẩy anh chị em gia đình Nguyễn Tường. Ông  mất ngày 28-6-1942, thọ 32 tuổi. Tác phẩm gồm có: 1-Ngày Mới, truyện dài, [...]

04:29:pm 17/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Phùng Nguyễn, như chưa hề giã biệt

Phùng Nguyễn, như chưa hề giã biệt

Từ Ô Thước rồi đến Talawas rồi Da Màu, những diễn đàn văn học luôn luôn thấy bóng Phùng Nguyễn. Ngày xưa Phùng Nguyễn mang súng thì bây giờ Phùng Nguyễn mang laptop đến mọi nơi mọi chốn. Tôi theo dõi người lữ hành ấy và cảm phục vô ngần

08:14:am 13/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Trật tự thế giới

Trật tự thế giới

Trật tự thế giới (World Order) là tựa đề của một quyển sách xuất bản vào năm 2014 của Tiến Sĩ Henry Kissinger trong đó ông phân tích về tương quan giữa các nước nhìn từ mỗi phía Mỹ, Trung, Nga, Iran và Nhật, cùng những dị biệt trong thế giới quan đã ảnh hưởng [...]

10:03:pm 29/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Khi người làm thơ không còn tự trọng

Khi người làm thơ không còn tự trọng

  Có lẽ, chưa khi nào đạo đức xã hội, con người suy đồi như hiện nay. Sự thối nát ấy, chảy róc từ thượng tầng xuống đến hạ tầng. Thực vậy, khi nóc nhà đã dột, thì cột kèo, rui mè sẽ mục nát. Linh hồn bị hiếp chế, tà khí sinh sôi, nảy [...]

03:40:pm 12/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chu Văn Keng- Thơ và đời

Chu Văn Keng- Thơ và đời

Không phải, chỉ đến khi nhà xuất bản đề nghị viết lời giới thiệu cho thi tập Thơ Và Đời, tôi mới biết đến nhà thơ Chu Văn Keng. Mà tôi đã đọc và quen biết tên tuổi ông đã khá lâu, trên các trang báo mạng người Việt ở Đức, và đặc biệt các [...]

12:38:pm 24/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thân phận bút mực trong con chữ Đỗ Trường

Thân phận bút mực trong con chữ Đỗ Trường

Đỗ Trường sinh ra cốt để làm người. Làm người khó lắm ai ơi! Chả thế mà thi hào Trần Tế Xương (Tú Xương) từng chúc tết mọi người: “Sao được cho ra cái giống người”. Đến tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” (40), Đỗ Trường – “đỗ” lại bến trần gian là nước Đức [...]

09:01:am 17/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhật Tuấn còn mãi trong tôi

Nhật Tuấn còn mãi trong tôi

Truyện đầu tiên của Nhật Tuấn tôi đọc là truyện ngắn “Trang 17” đăng trên báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt Nam hồi cuối những năm 70 thế kỉ trước. Từ đó cái tên Nhật Tuấn đọng lại bền vững trong trí nhớ, trong tình cảm của tôi. Tôi không nhớ lần đầu gặp [...]

03:59:pm 08/10/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Quà quí Hà Nội

Quà quí Hà Nội

  Là hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, Hà Nội và Sài Gòn cũng là hai trung tâm, hai lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và dân chủ hóa đất nước. Lực lượng dân chủ Hà Nội được tập hợp bởi [...]

08:28:am 03/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ và Cụ Phan Bội Châu

Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ và Cụ Phan Bội Châu

Ngày nay, khi nói về Hồ Chí Minh, sách vở và báo chí của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đều tập trung đánh bóng ông, cả thêu dệt những chuyện không có về ông . Trái lại, những chuyện thật về ông, họ bỏ qua hoặc giấu nhẹm đi vì những chuyện [...]

03:32:pm 22/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lê Thương và hòn Vọng Phu

Lê Thương và hòn Vọng Phu

Nhạc sĩ Lê Thương, người nghệ sĩ tài danh với sáng tác bất hủ Hòn Vọng Phu, bản trường ca này như đã gắn liền vơí tên tuổi của ông . Sở sĩ chúng tôi chỉ đề cập riêng sáng tác này trong số nhiều bài hát của Lê Thương vì nó đã là một [...]

03:17:am 13/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhật Tiến Thềm Hoang Vẫn Một Tráng Sinh Lên Đường

Nhật Tiến Thềm Hoang Vẫn Một Tráng Sinh Lên Đường

Bài viết vội với hơn 7 ngàn chữ gửi tới Anh, phải kể là quá ngắn so với cuộc đời rất phong phú và đa dạng của Anh: một nhà văn, một nhà giáo, và một đời hướng đạo.

04:14:pm 21/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhạc sĩ Dzũng Chinh- tác giả “Những Đồi Hoa Sim” đã chết trên đồi hoa sim

Nhạc sĩ Dzũng Chinh- tác giả “Những Đồi Hoa Sim” đã chết trên đồi hoa sim

Dưới chân núi Chà Bang, nơi Dzũng Chinh ngã xuống là một vùng đầy hoa sim.

01:04:pm 16/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Toản: Từ Đồng Cỏ tới Áo Mơ Phai

Nguyễn Đình Toản: Từ Đồng Cỏ tới Áo Mơ Phai

TIỂU SỬ: Nguyễn Đình Toàn có bút hiệu ban đầu là Tô Hà Vân nhưng thành danh với tên thật và cũng là bút hiệu chính thức sau này; sinh ngày 6 tháng 9 năm 1936 tại huyện Gia Lâm, bên bờ sông Hồng, ngoại thành Hà Nội. Di cư vào Nam 1954, Nguyễn Đình [...]

04:06:pm 07/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Một luận cương khai sáng

Một luận cương khai sáng

Là cương lĩnh của một đảng chính trị hoặc một đội ngũ trí thức chính trị thì luận cương Khai Sáng đúng đắn, cần thiết này sẽ mau lẹ đi vào đời sống chính trị đất nước

07:30:am 02/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Sách của tôi không được phép xuất bản ở đó“

“Sách của tôi không được phép xuất bản ở đó“

Tác giả của truyện tranh “Une si jolie petite guerre” (Ein schöner kleiner Krieg – Một cuộc chiến xinh xắn) có cha người Việt và mẹ người Pháp.

04:28:pm 22/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Thọ – Nhịp cầu của đảng nơi xứ người

Nguyễn Văn Thọ – Nhịp cầu của đảng nơi xứ người

Vâng! Nhà văn Nguyễn Văn Thọ là người dễ xúc động lắm, khi nghĩ về chiến tranh, nghĩ đến tình thương yêu của Đảng luôn làm ông sụt sùi rơi lệ.

03:55:pm 11/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Xuân Vũ, Củ Chi & Wikipedia

Xuân Vũ, Củ Chi & Wikipedia

Cái gì chớ “bịp” thì là nghề của “bọn Cộng Sản” mà, và Wikipedia (tiếng Việt) thì đúng là mảnh đất lý tưởng để cho mấy ổng múa gậy vườn hoang.

03:19:pm 09/07/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đến với Linh Bảo: Từ Gió Bấc tới Mây Tần

Đến với Linh Bảo: Từ Gió Bấc tới Mây Tần

Sau các nhà văn nữ tiền chiến như Thuỵ An, Mộng Sơn của thập niên 1940s, Linh Bảo và Nguyễn Thị Vinh là hai nhà văn đi trước thế hệ đông đảo các nhà văn nữ của thập niên 1960s về sau này như Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Tuý Hồng, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, [...]

02:57:pm 05/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Vaclac Havel và Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc

Vaclac Havel và Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc

Vaclac Havel là một nhân vật xuất chúng của Tiệp khắc vào cuối thế kỷ XX sang đầu thế kỷ XXI. Ông là một đại diện nổi trội nhất của tầng lớp trì thức văn nghệ sĩ tại Đông Âu với lòng dũng cảm kiên trì trong phong trào tranh đấu bất bạo động

04:31:pm 29/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bằng Hữu trong thơ Lê Quốc Quân

Bằng Hữu trong thơ Lê Quốc Quân

Đọc những câu thơ của Ls Lê Quốc Quân viết tặng người bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa người ta sẽ cảm nhận một nỗi ấm áp lạ lùng dù khung cảnh của bài thơ là một buổi chiều mưa lạnh, với hai con người tù tội, giữa cái âm u của núi rừng và những [...]

03:45:pm 25/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Giáo trình Đại học

Giáo trình Đại học

Tôi là một giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân nên không sành văn chương. Tuy nhiên, con tôi hiện là sinh viên Khoa văn, nên tôi quan tâm đến những vấn đề liên quan. Vừa rồi con tôi hỏi: Có phải hiện nay được phép sử dụng chữ Y dài và I [...]

12:52:am 23/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Con đường Mặc Đỗ

Con đường Mặc Đỗ

Mặc Đỗ nhà văn, nhà báo, dịch giả là một trong những tên tuổi của văn học Miền Nam trước 1975. Sau 1975, sang Mỹ tỵ nạn ở cái tuổi 58 còn tràn đầy sức sáng tạo nhưng anh đã chọn một cuộc sống quy ẩn, chữ của Mai Thảo.

03:16:pm 19/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chiến Hữu

Chiến Hữu

“Tôi nhân danh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà xin hứa sẽ trở lại với đồng bào.” Trung úy Đỗ Lệnh Dũng Tưởng gì chớ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà, cấp bực làng nhàng, như ông Dũng, tôi quen cả đống.  Bạn cùng khoá độ vài trăm, cùng đơn vị [...]

04:43:pm 17/06/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Phạm Ngọc Lư- Người vẫn giữ lửa cho nền văn học miền Nam

Phạm Ngọc Lư- Người vẫn giữ lửa cho nền văn học miền Nam

Từ độ “đất trời dị biệt, gió mây bất đồng“ thì nền văn học miền Nam bị khai tử. Và tròn bốn mươi năm, tưởng chừng nó cũng đã chìm vào lãng quên. Nhưng nhìn lại, dường như dòng văn học ấy vẫn nảy nở, âm thầm chảy trong lòng đất Việt. Có thể nói, [...]

04:42:am 15/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chết mới được ra lời

Chết mới được ra lời

Sinh năm 1919 tại tỉnh Hồ Nam, năm 1932 Triệu Tử Dương gia nhập Liên Đòan Thanh niên Công sản. Năm 1936, theo học trường trung học Vũ Xương ở tỉnh Hồ Bắc.

05:41:am 05/06/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ngọn Cỏ Gió Đùa, cuốn phim đạo lý

Ngọn Cỏ Gió Đùa, cuốn phim đạo lý

Tổ chức sản xuất Hà Thanh Bình tại Việt Nam mới thực hiện phim Ngọn Cỏ Gió Đùa năm 2012-2013, phim dành cho truyền hình 45 tập, nhà đạo diễn phỏng theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh, phim hiện có trên youtube.com và một số trang mạng điện ảnh. [...]

03:27:am 23/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Sức khỏe, thuốc men, ăn uống, kiêng cữ…

Sức khỏe, thuốc men, ăn uống, kiêng cữ…

Trong dân chúng có những bệnh nhân ung thư vì những nguyên nhân khác nhau như thuốc lá, môi trường nhiễm độc, …mà những người này có uống rượu nên Viên Ung thư công bố mà không phân biệc tách bạch nguyên nhân.

04:00:am 17/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »