Home » 01:39:am 29/04/07 Đăng ngày “April 29th, 2007”

Ngày nói không với chủ nghĩa Cộng sản

Ngày nói không với chủ nghĩa Cộng sản

Hôm nay, tổ quốc tôi vẫn nằm trong vùng tối, nhưng ngày mai, ngày mai sẽ sáng. Tới một thời điểm nào đó tại thủ đô Hà Nội cũng sẽ có một ngày: Nói Không! Với Chủ Nghĩa Cộng Sản ngay tại quảng trường Ba Đình.

01:39:am 29/04/07 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »