Home » 12:08:am 18/04/09 Đăng ngày “April 18th, 2009”

Trở lại quận Cam: Nơi cánh cửa thứ nhất

Trở lại quận Cam: Nơi cánh cửa thứ nhất

Đây là loại người dù là đang phản đối lại chế độ chính trị cộng sản hiện nay, họ vẫn là linh hồn của những người đã và đang chiến thắng, từ lịch sử đến cuộc đời. Họ không ủy mị, không bi đát, không ám ảnh, không hoài vọng quá khứ. Họ là của ý chí hiếu sống và chiến thắng.

12:08:am 18/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »