Home » 11:49:am 05/02/15 Đăng ngày “February 5th, 2015”

Một cuộc hội nhập đầy hứng khởi

Một cuộc hội nhập đầy hứng khởi

Một triệu người di cư là một vấn ðề chính trị như tổ chức di cư, ðịnh cư, ổn ðịnh ðời sống. Nhưng việc hội nhập là vấn ðề của mỗi một người di cư. Tôi gọi ðó là một cuộc Hội nhập ðầy phấn khởi vì ở nơi ðó ðã không có một cuộc [...]

11:49:am 05/02/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »