Home » 04:37:pm 28/12/15 Đăng ngày “December 28th, 2015”

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là ai?

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là ai?

Thành phố Westminster, Quận Cam, Ngày 27 tháng 12 năm 2015 Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Trước kia, tôi dùng Nguyễn Đắc Xuân – thằng bạn học thuở thiếu thời – là thằng cộng sản tép riu nổ sảng, nó khoe nó đi theo Cách Mạng (!) là đi làm lịch sử, để nói cho [...]

04:37:pm 28/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »