Home » 05:07:am 24/02/16 Đăng ngày “February 24th, 2016”

Nữ nghị sĩ Đức đỡ đầu cho Người bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài

Nữ nghị sĩ Đức đỡ đầu cho Người bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài

Bà Marie-Luise Dött là Phát ngôn viên về Chính sách Môi sinh và Xây dựng của Khối Nghị sĩ Liên minh Dân chủ/Xã hội Thiên chúa giáo Đức

05:07:am 24/02/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Buổi Giao Thời

Buổi Giao Thời

Những vụ cướp bóc liên tiếp và trắng trợn như trên chỉ có thể xẩy ra vào buổi giao thời, thời điểm cáo chung của một chế độ khi đã đi đến tận cùng mức bất nhân và bạo ngược của nó.

05:02:am 24/02/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »