WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:57:pm 12/06/16 Đăng ngày “June 12th, 2016”

Ba Lan: Hơn 100 người Việt biểu tình trước ĐSQ

Ba Lan: Hơn 100 người Việt biểu tình trước ĐSQ

“không nhận kiến nghị của bà con là hèn nhát”, “đại sứ quán ăn hại”, “đề nghị đại sứ quán kéo rèm ra”, “đề nghị đại sứ quán ra tiếp bà con”

03:57:pm 12/06/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn An Dân: Thư ngỏ gửi bà Tôn Nữ Thị Ninh

Nguyễn An Dân: Thư ngỏ gửi bà Tôn Nữ Thị Ninh

Ngày 7/6/2016, trên trang báo mạng Vietnamnet có thư ngỏ của bà Tôn Nữ Thị Ninh gửi “các bạn Việt Nam” , nội dung nói về lý do vì sao bà Thị Ninh phản đối việc ông Bob Kerry giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Tín Thác của Đại Học Fulbright Việt Nam ( FUV) [...]

11:35:am 12/06/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Biển Đông: Những trò chơi tai hại!

Biển Đông: Những trò chơi tai hại!

Điều tốt nhất vẫn là phải có một đường lối khôn ngoan để các phần lãnh thổ còn lại không bị mất thêm nữa.

11:13:am 12/06/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lá phiếu gốc Việt tại San Jose

Lá phiếu gốc Việt tại San Jose

Chúng ta cần ưu tiên số một là có người trong hội đồng thành phố để phục vụ cho cả thành phố.

10:59:am 12/06/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lịch sử không thể quên

Lịch sử không thể quên

Tưởng cũng nên nói thêm Thị Ninh phản chiến ở Paris như vậy, mà tại sao được về Sài gòn làm việc?

02:57:am 12/06/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chữ với nghĩa

Chữ với nghĩa

Từ lâu nay, những người sử dụng tiếng Anh mỗi khi muốn nói đến Việt Nam người ta thường viết “Vietnam” nhưng có vẻ như Đảng ta muốn những người này phải viết là “Việt Nam” dựa trên lập trường dân tộc.

02:40:am 12/06/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »