WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Dương Chí Dũng Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Dương Chí Dũng”

Kinh tế Việt Nam mất sinh khí

Kinh tế Việt Nam mất sinh khí

Những nhà lãnh đạo Việt Nam thường đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới về sự suy thoái ở trong nước.

09:48:am 12/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thêm nhiều nghi vấn xung quanh vụ bắt Dương Chí Dũng

Thêm nhiều nghi vấn xung quanh vụ bắt Dương Chí Dũng

Ảnh ghép của trang mạng Koh Santepheap Daily ‘mô tả’ cảnh ông Dương Chí Dũng bị bắt tại Campuchia

05:44:am 09/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đã bắt được Dương Chí Dũng

Đã bắt được Dương Chí Dũng

Chính quyền Việt Nam vừa loan báo trong sáng nay, thứ Tư ngày 5/9, họ đã bắt được ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines sau một thời gian truy nã gắt gao. Ông Dũng bị bắt sau hơn ba tháng bị Việt Nam phát lệnh truy [...]

01:52:am 05/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »