WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tham luận của đồng chí X đọc tại Đại hội XII sẽ nhóm họp vào 20/1/2016 tại Hà Nội

K? h?p th? Tám, Qu?c h?i khóa XIII: Phiên h?p ch?t v?n và tr? l?Thưa đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí Đại biểu,

Bộ Chính trị khóa XI, giao cho tôi, đọc tham luận: “TPP, những thuận lợi và thách thức, đối với Việt nam”. Tôi đã dày công chuẩn bị và ngay trước mặt tôi đây, là cái bản tham luận đó.

Thưa các đồng chí,

TPP, rất quan trọng đối với Việt nam. Nhưng, sự tồn vong của Đảng ta, còn quan trọng hơn nhiều. Ngày nay, có rất nhiều nhân tố, đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong Đảng. Tham nhũng và Vấn đề Bầu cử – Ứng cử trong đại hội Đảng là 2 nhân tố, nổi lên hàng đầu.

Suốt cả cuộc đời, tôi luôn đi theo Đảng và chiến đấu, để bảo vệ Đảng ta. Hiện, còn mang trên người, hàng chục vết thương. Tôi không thể thờ ơ, nhìn Đảng mình, bị công kích tứ bề, như thế. Còn 1 hơi thở, tôi còn chiến đấu, để bảo vệ cái Tổ chức đã nuôi dưỡng và sắp xếp, để tôi có được địa vị, như ngày hôm nay. Cho nên, xin phép, được đọc tham luận về 2 vấn đề: Tham nhũng và Bầu cử. Bản tham luận về TPP, xin gửi tới tận tay từng đồng chí. Rất mong, các đồng chí thông cảm.

1- Các đồng chí đều biết: “các thế lực thù địch và phản động”, luôn điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng đổ điêu cho lãnh đạo, nhiều lầm lỗi chết người. Trong đó, có vấn đề, chống tham nhũng. Chúng dẫn câu nói của tôi, khi mới lên nhận chức Thủ tướng: “Tôi xin hứa, sẽ quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ xin từ chức”. Giữa Quốc hội, có tên, còn giở giọng “củ chuối”, mà giễu cợt tôi rằng: “Bây giờ, tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Ông có nghĩ, đến chuyện từ chức, hay không?”.

Thưa các đồng chí,

Trước hết, phải khẳng định rằng, tôi là người, có lòng tự trọng. Đã hứa với ai cái gì, tôi làm đến cùng. Trừ điều kiện, bất khả kháng.

Kể từ khi nhận chức, tôi và bộ máy giúp viêc, đã làm việc hết sức khẩn trương. Chúng tôi, đã lập hồ sơ, tất cả các đồng chí có tham nhũng. Xin thưa, việc ấy chẳng khó khăn và tốn kém gì. Chỉ cần, nhìn khối tài sản nổi của các đồng chí thôi, là ra vấn đề. Các đồng chí, liệu có thể, công khai cho Nhân dân biết: Với đồng lương còm cõi như của chúng ta, các đồng chí, lấy đâu ra tiền, để có thể mua đất đai – xây biệt thự – tậu xe hơi đắt tiền – cho con đi du học và lập tài khoản ở Nhà băng Ngoại quốc? Để đi tìm câu trả lời, xin các đồng chí, hãy liên hệ với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ. Đồng chí Tỷ, đã nói trước Quốc hội, rằng: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.

Đồng chí của chúng ta, còn nghĩ thế. Nhân dân, nghìn tay – nghìn mắt, họ nhìn rõ gấp hàng trăm lần. Họ, không ngu si và điếc lác gì đâu. Họ biết, chính các đồng chí, là nguyên nhân của đói nghèo và lạc hậu. Họ, căm thù các đồng chí, đến tận xương – tận tủy. Họ chỉ muốn, băm vằm các đồng chí ra, thành muôn mảnh. Các đồng chí, có muốn chúng tôi xì ra hồ sơ của vài người. Bắt đầu, từ đồng chí Nông Đức Mạnh? Tôi đã nhìn thấy, đồng chí Nông Đức Mạnh đang cười gượng và đứng lên, chực ra về. Đồng chí cứ ngồi xuống, bình tĩnh mà nghe tôi nói tiếp.

Không làm việc đó, bởi chúng tôi biết: Chỉ cần, mở cửa nhà của đồng chí Nông Đức Mạnh, kịch bản chính biến ở Ukraine, sẽ được lặp lại. Nó sẽ kéo theo, sự sụp đổ của Đảng chúng ta. Các đồng chí có muốn chứng kiến cảnh đó không? Đảng mà đổ, Quyền và Lợi của chúng ta, liệu có còn không? Quyền và lợi không còn, với tài cán như các đồng chí, liệu có biết làm cái gì, để kiếm miếng cơm, mà đổ vào cái mồm được không?

Vậy, nếu trong suốt thời gian cầm quyền: Tôi không kỉ luật bất cứ 1 ai – Tôi cũng chẳng quyết liệt chống tham nhũng, tôi có công hay tôi có tội với đảng CS? Các đồng chí, chẳng nghĩ đến đầu – đến đũa. Quay sang trách tôi, làm gì.

2- Lần lượt, người Pháp và người Mỹ, đã đem quân xâm lược nước ta. Với lòng yêu nước nồng nàn, Nhân dân ta, đã nổi lên chống lại chúng. Tất cả các phong trào yêu nước đó, đều thất bại và đều bị, dìm trong bể máu. Chỉ đến khi, Đảng quang vinh của chúng ta ra đời, chuỗi thất bại ấy, mới chấm dứt. Đảng ta, xưng xưng nói rằng, mình là chính Đảng của giai cấp Công nhân và Nhân dân lao động – rằng, Đảng không có quyền lợi nào khác, ngoài quyền lợi của Nhân dân và Đất nước. Đó, là 1 sự lừa đảo vĩ đại.

Phải nói lên, 1 sự thực, rằng: Mục đích cuối cùng của chúng ta, là đi ăn cướp.

Chúng ta cướp Chính quyền của bọn Thực dân – Phong kiến. Cướp được rồi, chúng ta, không trao nó, cho Nhân dân. Chúng ta, mang nó về, cho đảng.

Chúng ta, cướp nhà máy của bọn Tư bản. Cướp được rồi, chúng ta không trao nó, cho giai cấp Công nhân. Chúng ta, gom nó về, cho Ban Tài chính – Quản trị Trung ương. Lợi tức của nó, dành để nuôi Đảng. Còn công nhân, trước sau vẫn là anh cu-li.

Chúng ta, cướp ruộng đất của bọn Địa chủ. Cướp được rồi, chúng ta không mang nó về, trao cho Nông dân. Chúng ta, vẫn phát canh – thu tô cho họ, y như bọn Địa chủ thuở nào.

Tất cả mọi người dân, đều biết điều đó. Họ căm lắm, mà không dám chống cự. Bởi, chúng ta có súng. Còn họ, thì không.

Cùng là đi ăn cướp, nhưng có sự khác nhau căn bản, giữa chúng ta với các băng đảng Mafia và tổ chức của bọn Thổ phỉ. Đó là, Đảng của chúng ta, có Tôn chỉ – Cương lĩnh rõ ràng. Có cái đó, Đảng dẫn dắt chúng ta, đi từ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Mặc kệ, 1 thực tế: Chúng ta, không hề có chính nghĩa.

Nay, 1 số người, kết bè phái, rắp tâm đánh phá nốt, chỗ trú ẩn cuối cùng của Đảng. Điều lệ Đảng, đang bị xé bỏ, một cách công khai. Quyền và nghĩa vụ của Đảng viên, đang bị chà đạp, một cách trắng trợn. Điều lệ Đảng, bị xé bỏ – Dân chủ trong Đảng, không còn. Chúng ta, khác gì 1 băng đảng Mafia. Ở đó, ông Trùm, quyết định mọi thứ, còn lũ lâu la, chỉ biết cúi đầu để chấp hành và cấm cãi.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đưa ra tiêu chuẩn: Tổng Bí thư, phải là người có lí luận. Tôi rất ủng hộ, quan điểm đó. Nhưng cũng xin thưa: Lí luận đó, phải phù hợp với thực tế. Có vậy, nó mới có đất, để sống. Loại lí luận, không phù hợp với thực tế: đó là lí luận cùn – là mớ giẻ rách. Chỗ của nó, là nằm trong sọt rác.

Người xưa dạy: “Tuyển hiền – khảo năng”. Xin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cho chúng tôi, được khảo sát năng lực của đồng chí. Chúng tôi thừa biết, trình độ của đồng chí. Bởi vậy, không đưa ra những câu hỏi khó. Chỉ xin đồng chí, trả lời mấy câu hỏi, hết sức đơn giản sau đây:

– Quyết định 244 qui định: Đảng viên không được tự ứng cử, cũng như, không được nhận sự đề cử của người khác. Quyết định đó, coi Điều lệ Đảng, là cái tã rách, phải không?

– Một Quyết định, vi phạm Điều lệ Đảng, liệu nó có giá trị trong Đảng?

– Một người, không tôn trọng Điều lệ Đảng. Người ấy, liệu có còn tư cách của Đảng viên? Không còn tư cách Đảng viên, liệu có được bầu, làm lãnh đạo của Đảng?

– Những ai, giơ tay biểu quyết, thông qua cái Quyết định 244 ấy, đều là những phần tử cơ hội – giáo điều. Thấy cái sai rành rành, vẫn nhắm mắt mà làm. Hỏi rằng, sau này Đảng lâm nguy, họ có dám hy sinh thân mình như tôi, để bảo vệ Đảng?

Tôi thách đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trả lời được những câu hỏi đó.

Thưa các đồng chí Đại biểu.

Nếu tôi nhớ không nhầm, trong Điều lệ của Đảng, có ghi rõ: Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc, là Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Do đó, tôi xin đề đạt mấy vấn đề, để Cơ quan quyền lực cao nhất, quyết định:

– Tất cả những văn bản như Nghị quyết – Quy định – Quyết định – Chỉ thị, trái với Điều lệ của Đảng, phải tức khắc bị loại trừ và phế bỏ.

– Nếu công nhận, giá trị của những văn bản sai trái đó: Xin các đồng chí, ngay tức khắc, sửa đổi Điều lệ Đảng.

– Trong Đại hội Đảng lần này, xin các đồng chí, chỉ giới hạn việc bầu cử các chức vụ, trong nội bộ của Đảng. Tức là, Đại hội chỉ bầu Tổng Bí thư – Bộ Chính trị – Ban Bí thư – Ban Kiểm tra và Ban Chấp hành Trung ương. Ba chức danh còn lại: Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch Nước – Thủ tướng Chính phủ, phải để cho Nhân dân bầu. Dù biết rằng: Đó chỉ là, bầu cử Cuội. Chúng ta, đừng trắng trợn, ỉa phẹt lên đầu dân chúng. “Đánh đĩ chín phương, cố dành ra 1 phương, để mà lấy chồng”. Đó là lời cuối cùng, tôi muốn nói với các đồng chí.

Xin gửi tới các đồng chí và toàn thể Đại hội, lời chào Quyết thắng.

Người sao chép
Nguyễn Tiến Dân, tạm trú tại: quận Đống đa – Hà nội.

Đôi lời của tác giả: Dân già tôi, vừa nhận được tập tài liệu, từ người bạn khả tín. Nhưng nội dung, lại chẳng đáng tin. Xét thấy, nó tầm phào và vô hại. Bởi vậy, xin chia xẻ, để bà con đọc chơi. Những mong, góp vui cùng cả nhà, trong lúc rung đùi ngồi uống trà, chờ xem kết quả thi đấu của Đại hội Đảng lần thứ XII. Thành tâm, mong cho nó, có kết quả tốt đẹp.

Nguồn:Basam

5 Phản hồi cho “Tham luận của đồng chí X đọc tại Đại hội XII sẽ nhóm họp vào 20/1/2016 tại Hà Nội”

 1. cudean says:

  (Mafia đỏ News Corp.)Vào sáng sớm ngày 27/1/2016, ngày bầu Tổng bí thư đẳng csvn. Michael corleone ba Dũng cõng godfather Don Vito Corleone L Đ Anh đi vào hội trường, cả hội trường sửng sốt vì sự có mặt của bố già. Trước khi bầu TBT, ban chấp hành TW khóa 12 biểu quyết huỷ bỏ nghị quyết 244 và để cử ba Dũng trong chức vụ TBT, cuộc bầu cử theo nghi thức bỏ phiếu kín và kết qủa sẽ là : Nguyễn….làm TBT.

 2. NON NGÀN says:

  4/ Trong hiện tại hoàn cảnh thế giới đã hoàn toàn thay đổi, không giống gì với thời kỳ của Mác nữa, nhưng những người thuộc tầng lớp giáo điều hoặc tầng lớp quyền lợi thì luôn khư khư không hề thay đổi. Ai dám nhận định thì bị cho là bọn diễn tiến, bọn thù đích, kết quả là tính chất tích cực nếu có từ đầu đều hầu không còn nữa, mọi tính chất tiêu cực dần dần trội vượt lên, mục đích duy nhất là nhằm bảo vệ quyền lợi cho riêng mình, cho đảng nói chung mà không còn đặt xã hội, giai cấp, nhân dân hay đất nước lên trên nữa.

  5/ Do đó những lớp đảng viên mới hiện nay, có thể nói chỉ dùng con đường vào Đảng như con đường thăng tiến, như là thứ thượng công dân, siêu công dân, cốt nhắm tiền đồ tương lai mọi mặt thế thôi. Dĩ nhiên lý tưởng cộng sản ban đầu không còn nữa vì rõ rang ngày nay nó là lý tưởng ảo.
  Mặc dầu họ cũng biết nguyên lý tự do dân chủ khách quan là bản chất tốt đẹp tự nhiên của xã hội nhưng họ đều bất chấp, làm ngơ vì muốn thăng tiến thì không được đi khác, làm khác người đi trước.

  Đó là năm ý nghĩa chính yếu mà chính mọi người cộng sản đều tự biết hơn cả. Điều này cũng không do họ tự quyết được mà chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy và hoàn cảnh quyết định. Nhưng nói cho cùng yếu tố thành công của chủ nghĩa Mác cũng là yếu tố thấi bại của chính nó. Cái ảo tưởng đầu tiên chính là ở bản thân Mác mà không đâu cả. Ông tự nhận học thuyết ông ta là khoa học nhưng lại chủ trương độc tài là điều phi khoa học. Bởi vì hai ý hướng này là hoàn toàn trái ngược nhau. Nên mọi sự thành công ồ ạt lúc đầu của mọi đảng cộng sản trên toàn thế giới do ba yếu tố : hoàn cảnh lịch sử tạo thành, công nghệ tuyên truyền, nguyên tắc độc tài và bạo lực. Nhưng về lâu về dài, khi hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, công nghệ tuyên truyền hầu chỉ thành phản tuyên truyền, nguyên tắc tâm lý tự nhiên của cá nhân và xã hội hoàn toàn lộ rõ. Điều đó cho thấy học thuyết Mác là không thực tế và bất chấp thực tế, do đó mọi sự ngụy luận của Mác vốn được coi là chân lý khách quan lúc đầu thu hút nhiều người cũng dần không còn nữa. Và độc tài giả tạo không thắng được tự do chân thực, đó chính là định mệnh tất yếu tự nhiên không tránh được của học thuyết Mác.

  ĐẠI NGÀN
  (18/01/16)

  • CÚN NGÀN says:

   Góp ý lạc đề .
   Có ai thèm đọc cái học thuyết “cặt mát” này đâu mà nổ dăng miễng tứ tung !
   ngu vừa vừa thôi !

   • Thằng Ngàn thơ khắm nhất hành tinh says:

    Thằng Ngàn Ngàn như con chó hoang, mâm nào cũng chầu hẫu, sủa vang, không những thế còn làm Thơ Cóc Chết nữa chứ!
    Nói như Ts Kissinger: “Sao nó không chết mẹ cho rồi!”.

  • Nướnglợn says:

   Bác Ngàn sướng nhá ! Thơ của bác có dư lợn viên Cộng sản Hà nội hít lấy hít để . Người thường thì chỉ đọc thơ, chớ không hít . He he .

Phản hồi