WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tới luôn đi anh Ba…

T-DTâm sự cùng chú Ba

Không có bài học nào dễ hiểu bằng bài học thực tiễn.

Dân chủ, công bằng, văn minh, đạo đức…cần thiết như thế nào thì bây giờ ông Ba Dũng mới thấy một cách cụ thể. Xưa nay ông chà đạp, tước đoạt quyền lợi của người khác thì bây giờ bọn Trọng Lú, tức đảng của ông, áp dụng cho chính ông.

Ai đời nó (Lú) già hơn ông, nó lùn hơn ông và nó nói nhiều câu ngu hơn ông mà nó ngang nhiên chơi luật rừng với ông! Dân chủ công bằng đâu mà nó được ứng cử mà ông thì không? Chơi vậy là chơi gác, chơi cha, nôm na là chơi với chó chớ chơi với ai!

Tức chớ! Mình dân Nam mí nhau, thật thà mà để tụi Bắc kỳ CS điếm thúi nó công khai kỳ thị địa phương thì nhịn nó à? Trên đời này chỗ nào nói người Bắc mới được mần TBT?

Tui nói thiệt, dám thề luôn, là nếu ông chơi nó thì ít nhất phân nửa dân số, trong đó có tui, ủng hộ. Tui nhịn ăn …hamburger để góp tiền ủng hộ ông khởi nghĩa! Tiêu diệt bọn CS đi ông, chúng nó lưu manh mà ông lỡ lầm theo nên bây giờ mới mang nhục. Sao lại nhục? Vì dân thì chửi mà đồng chí thì coi chẳng ra gì, tên thiệt hay mà chúng gọi là X ra vẻ khinh miệt lắm.

(Nói thêm: Mấy đứa miền Nam lỡ ngu theo cộng như ông bây giờ chúng nó bỏ hết, viết văn viết báo nói bóng gió là ngu, nhiều đứa hồi xưa chống Mỹ dữ lắm mà bây giờ cho con qua Mỹ hay đang ăn eo phe, ăn tiền già của Mỹ đó. Chúng nó sống bám vào tiền đóng thuế của tui mới lợi thằng rể ông đó.)

Nói tóm lại là tui mong ông không đầu hàng. Nhất định ra tranh TBT, nếu không ăn được thì phá cho hôi. Dẩy thôi!

January 24, 2016

Thiêm Võ
Nguồn: FB của Thiêm Võ

5 Phản hồi cho “Tới luôn đi anh Ba…”

 1. Tudo.com says:

  Trích: “Chơi vậy là chơi gác, chơi cha, nôm na là chơi với chó chớ chơi với ai!”

  Đọc bài (Trại Thú Sàigòn) của bác Phạm Đình Trọng, tui nghĩ họ chỉ là những người làm thuê, tiếng Sè Gòn gọi là. . . Ở đợ đóng mở cửa chuồng cho ông chủ ở Bắc Kinh.
  Bây giờ bác Thiêm Võ mới thêm phần. . . siêu tra lí lịch trích ngang. . . sang ngang trích dọc rồi kết luận chỉ có. . . Nó mới chơi với. . . Nó làm tui ái ngại vô cùng.
  Tui cứ ngỡ, cỡ TBT Trọng Lú bị hạ xuống. . . hàng ở đợ đã là quá lắm rồi, bây giờ còn bị giáng cấp xuống hàng. . . chứa ngọ (lộn), chó ngựa.

  Thiệt là tình, tình đồng chí đồng rận với nhau mà chơi như vậy thì chỉ chơi với chó chứ chơi với ai. Tóm lại bọn anh là loại. . . Chú ló thì chỉ chơi kiểu. . . Chó lú mà thôi!

 2. Hoàng Minh Đạt says:

  Tui cũng dân bắc vô nam mà tôi ủng hộ Ông Nguyễn Tấn Dũng lam tổng thống, còn ông Lú kia thì tui kêu gọi toàn dân đứng dậy bắt nó đền tội Bán nước. Tui không hiểu sao trong hội nghị có 1500 người mà không ai dám hô: Bắt thằng giặc già đó trói lại, hệt như Vương Doãn hô bắt Đổng Trác: có chiếu bắt giặc!!!

  • Trần Tưởng says:

   Thằng nào cũng là giặc cả , bắt ai bây giờ ! Không lẽ hô lên : Nó “giặc” nhiều hơn tao,
   bắt nó lại .

 3. phamminh says:

  Tuyệt cú mèo !
  Nói ngắn nhưng đủ hay.
  Bravo tác giả Thiêm Võ.
  PM

 4. tt says:

  Tôi không ưa tham nhũng, nhưng giữa tham nhũng và bọn Tàu Tập thì tôi thù ghét bọn khốn nạn Tàu Tập hơn. Qua màn đấu võ này anh Ba X ráng đánh bể tên Lú, tên xin làm đầy tớ tên họ Tập đi!

Phản hồi