|

Trump Chia Re The He

Steve Tran, 80 tuổi, cư dân Garden Grove, kỹ sư cơ khí, rời VN năm 1975 với vợ và các con. Ông và con trai ủng hộ sắc lệnh cấm di dân của Tổng thống Trump, nhưng cháu ông thì không. 
(Mark Boster / Los Angeles Times)

Phản hồi