WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hình ảnh Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” người thương binh VNCH

Phóng viên Minh Phượng của Radio Bolsa (trái)

Ca sĩ Ngọc Đan Thanh (giữa)

Nghệ sĩ Nam Lộc

Nghệ sĩ Đỗ Tân Khoa (giữa) người đang ứng cử vào chức vụ Nghị viên thành phố Westminster

Ca sĩ Giang Tử (phải)

Ca sĩ Ánh Minh (phải)

Ca sĩ Nguyên Khang (phải) Mai Thanh Sơn (trái) và một "lucky girl"

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến (trái) và ca sĩ Mai Vy

Xướng Ngôn Viên Leyna Nguyễn, đài truyền hình số 9

Ca sĩ Mai Lệ Huyền (đứng, giữa) hoa lạc giữa rừng gươm

Người yêu của lính, ca sĩ Ngọc Minh, (ngồi, giữa)

Khu vực ca, nghệ sĩ

Ảnh: Tạ Dzu

1 Phản hồi cho “Hình ảnh Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” người thương binh VNCH”

  1. Vũ Duy Giang says:

    Xin tiếp”giỡn dzui”như NHV: Thấy cũng giống hình ảnh những chiến sĩ của MTQGTN Vịt Tiềm,hay của”Chánh”phủ VN tự do…lưu vong chụp ở chiến khu… thuê tại Thái Lan!Nhưng đây ở Mỹ,nên có thêm những MC,Sướng ngôn viên,ca sĩ đến ủng hộ,và nghị viên đến săn phiếu bầu!Nếu còn có thêm những nghệ sĩ cải lương(như Hùng Cường,Thành Điệp,Út trà Ôn…),thì mới thật đúng là…cải lương!

Phản hồi