WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:27:am 17/08/10 Đăng ngày “August 17th, 2010”

Ông Lê Nguyên Sang mãn hạn tù

Ông Lê Nguyên Sang mãn hạn tù

Tất cả những nhân vật này đều ra tù do mãn hạn, không ai được đặc xá trước hạn và đều bị tiếp tục quản chế tại địa phương.

02:27:am 17/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Báo Đức phỏng vấn GS Đoàn Viết Hoạt

Báo Đức phỏng vấn GS Đoàn Viết Hoạt

Đôi khi tôi bị đánh đập. Nhưng tra tấn về tinh thần còn tồi tệ hơn sự tra tấn về thể xác.

01:58:am 17/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thứ trưởng Quốc phòng nói về tàu Mỹ đến Đà Nẵng

Thứ trưởng Quốc phòng nói về tàu Mỹ đến Đà Nẵng

một số báo chí nước ngoài do thiếu thiện chí về quan hệ Việt – Trung, mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, không thấy được tình hữu nghị và sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là tài sản vô giá của hai dân tộc nên đã đưa các thông tin một chiều, thiếu khách quan, chưa tôn trọng Việt Nam – hồ đồ nhận định rằng “Việt Nam theo đuôi Mỹ”…

12:13:am 17/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Làm men trong bột

Làm  men  trong  bột

giữa lúc chiến tranh bắt đầu leo thang dữ dội tại nhiều nơi trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt nam, thì một nhóm anh chị em trẻ cỡ tuổi 18 đến 30 chúng tôi hợp chung lại với nhau, để khởi xướng một chương trình xây dựng cụ thể tại một địa phương còn kém phát triển ở Saigon

12:01:am 17/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân chủ phụ thuộc vào bản chất đảng cầm quyền

Dân chủ phụ thuộc vào bản chất đảng cầm quyền

LTS: Nhận thấy cần thiết để hiểu những người cộng sản lý luận ra sao về dân chủ và đa đảng, Đàn Chim Việt cho trích đăng bài xã luận dưới đây của Tiến sĩ Lê Văn Bảo trên tờ Quân Đội Nhân Dân, ra ngày 8 tháng 8 vừa qua. Trong nhiều năm qua, các thế lực thù [...]

12:01:am 17/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phải thay đổi Kỷ Cương

Phải thay đổi Kỷ Cương

Hôm trước, mục này đã kể chuyện một phái đoàn Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo do một thứ trưởng cầm đầu đến Hội An ra lệnh cách chức ông hiệu trưởng Ðại Học Phan Châu Trinh, nhưng bị đuổi về. Nhân đó, một vấn đề vượt lên trên cuộc tranh chấp giữa hai phe, [...]

12:00:am 17/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc đảo chính không tiếng súng

Cuộc đảo chính không tiếng súng

Về chính trị họ có thể sai bảo Bộ chính trị ngoan ngoãn đến vậy, và khi họ cài được vào Bộ quốc phòng một con người thân tín – tình báo đầu sỏ lợi hại đến vậy – , thì đất nước ta sẽ ra sao đây?

12:00:am 17/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »