WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:32:pm 11/08/10 Đăng ngày “August 11th, 2010”

Tàu sân bay USS George Washington ngoài khơi Đà Nẵng

Tàu sân bay USS George Washington ngoài khơi Đà Nẵng

Dưới đây là một số hình ảnh trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington đậu ngoài khơi Đà Nẵng. Ảnh và chú thích do một thân hữu từ trong nước được trực tiếp tham quan tàu gửi tới Đàn Chim Việt.

05:32:pm 11/08/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tàu chiến Hải quân Hoa Kỳ cập cảng cựu thù Việt Nam

Tàu chiến Hải quân Hoa Kỳ cập cảng cựu thù Việt Nam

Quan hệ quân sự cũng phát triển từ khi tàu chiến đầu tiên của Hoa Kỳ viếng thăm Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2003, gồm các cuộc hội đàm quốc phòng cấp cao và huấn luyện.

08:33:am 11/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quản lý nhân sự: VN không “chạy” kịp tốc độ phát triển

Quản lý nhân sự: VN không “chạy” kịp tốc độ phát triển

Không được chú trọng phát triển, thậm chí còn đang tụt hậu, quản trị nhân sự ở Việt Nam “chạy” cũng chưa theo kịp sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt với các công ty vừa và nhỏ. Đâu là rào cản buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải sớm vượt qua để [...]

12:03:am 11/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đọc Chém Treo Ngành của Nguyễn Tuân

Đọc Chém Treo Ngành của Nguyễn Tuân

Bọn thực dân thường huyênh hoang ta đây yêu chuộng công bằng, bác ái, đi truyền bá văn minh nhưng thực chất chúng chỉ là bọn uống máu người không tanh đã đem cảnh máu chảy thịt rơi ra làm trò tiêu khiển y như những tên bạo chúa La Mã thời trung cổ vậy.

12:01:am 11/08/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bi hài kịch “tiếp dân”

Bi hài kịch “tiếp dân”

Một số cư dân Bình Dương từng gặp chuyện oan ức, bất công, ngang trái, tự nhận là những “kẻ thấp cổ, bé miệng”, “trình độ hiểu biết thấp kém” mới đây đã gởi thơ lên mạng Bô Xít Việt Nam. Những người dân này gởi thơ để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phơi [...]

12:01:am 11/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Không ai được mặc cả lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông

Không ai được mặc cả lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông

Dù đa phương hay quốc tế, Việt Nam không có mục đích gì khác là giúp quốc tế hiểu đúng và rõ hơn vấn đề tại Biển Đông. Việc đa phương hay quốc tế không có nghĩa Việt Nam quay mặt lại với Trung Quốc, mà luôn nỗ lực đảm bảo và phát triển mối quan hệ song phương Việt – Trung. – TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học Chiến lược Bộ Công an phân tích.

12:01:am 11/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Theo đóm ăn tàn [2]

Theo đóm ăn tàn [2]

Khi hàng trăm ngàn hộ dân ta thán, thì bổn cũ soạn lại, quý vị tiếp tục bản kịch “thưa kiện” để chia chác nhau “món tiền bồi thường kếch xù” chăng?

12:00:am 11/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xóm gái hoang

Xóm gái hoang

…Các đồng chí toàn cu, không ai hiểu được bướm…Xã đội trưởng đập bàn quát câm mồm! Xã không có trách nhiệm hiểu cái bướm của mụ!

12:00:am 11/08/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ai đứng phía sau?

Ai đứng phía sau?

Việc cố tình bác bỏ sự thật hạt nhân chỉ là một thông điệp nhằm tiếp tục ru ngủ Thiên triều, rằng “đàn em” vẫn lo sợ và phục tùng, rằng “chúa thượng cứ bình tâm, an tọa”

12:00:am 11/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »