WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sóng triều dâng…

(Biểu tình chống Văn Công Cộng Sản tại Sydney, Úc Châu, chiều đông lạnh 06.8.2010)

Như sóng dâng cuồn cuộn

Từng trạm ga về đây.

Giữa trời Đông lạnh xuống

Cờ vàng chiều tung bay.

Này bạn quân nhân, nắm chặt bàn tay

Ấm thêm tình chiến hữu.

Mẹ dắt đàn con cùng nhau tề tựu

Góp lòng dân giữ vẹn Niềm Tin.

Gió đêm buốt lạnh, máu chảy về tim

Thêm nguồn sống vì quê hương dân tộc.

Từng đoàn người, cuốn xoay cơn lốc

Tụ về nơi điểm hẹn, hướng chung lòng.

Bên kia bờ biển Đông

Quê hương còn tang tóc.

Mấy chục năm rồi, vẫn cao tiếng khóc

Quyền Con Người trên giấy mờ phai.

Tuổi thơ em rao bán hình hài

Trò chơi giữa lòng nhân loại.

Mẹ già lên tiếng gọi,

Em mỏi mắt chờ mong.

Biển ngàn khơi đã nổi cuồng phong

Triệu linh hồn giạt trôi vô định.

Vì Tự Do lẽ Tử Sinh liều lĩnh

Thuyền mong manh trời nước mênh mông

Tìm đất sống theo định mệnh xuôi dòng

Về bến lạ, bước chân vào viễn xứ.

Hồn mang theo quá khứ

Đâu phải vì niềm riêng.

Nhưng ngoảnh nhìn, chung nỗi hận triền miên

Vì đất nước còn chìm sâu đáy vực.

Xin góp bàn tay cùng lương tâm tỉnh thức

Nỗi đau chung, xin chia sẻ đọa đày.

Thưa cùng MẸ : – “Con vẫn còn đây” (*)

Chiều đông lạnh, phất cao cờ Đại Nghĩa.

Ba mươi lăm năm, tưởng xa rồi chiến địa

Nhưng “họ” còn theo, lời xảo quyệt dối gian (**)

Nghệ thuật, văn công, nghị quyết chiêu hàng,

Luôn ám ảnh, bóng ma vờn hải ngoại.

Cờ phất đêm nay, vạn lời chung tiếng nói

Đòi lại quyền cho Tổ Quốc hồi sinh.

Này bạn quân nhân, dù gió lạnh run mình

Ta vẫn đứng, chung hàng nghiêm thẳng lối.

Này Chị, này Anh, không quên nguồn cội

Cùng đàn con, cao tiếng thét vì Dân.

Ngạo nghễ cờ bay, xin được góp phần

Cùng Dân Tộc xóa tan dòng nghịch sử.

Triệu lòng son dù tha phương viễn xứ

Vẫn bền gan, thách đố với thời gian.

Rồi mai đây chế độ Đỏ hung tàn

Không còn nữa, trời Xuân bừng Đất Mẹ.

Tiếng thét đêm nay mở đường cho thế hệ

Một Ngày Mai , cùng vui sống Tự Do!

 © Võ Đại Tôn

 Úc Châu, đêm 6.8.2010.

 (*) Bản nhạc “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây”, thơ Võ Đại Tôn, Nguyễn Ánh Chín phổ nhạc.

(**) Cộng Sản Việt Nam.

Phản hồi