WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Web Đối Thoại bị cướp tên miền, phải sang địa chỉ mới

Trong đợt tấn công dồn dập gần đây của tin tặc nhân dịp Quốc khánh 2/9, hầu hết các trang mạng ở hải ngoại đều bị thiệt hại ở mức độ khác nhau. Một số đã phục hồi như Dân Luận, X- cafe, Tiền Vệ dù vẫn đang hứng chịu các đợt đánh phá mới. Số khác đang phục hồi như Talawas và Thông Luận.

Đúng ngày 2/9, một trang web nữa, Đối Thoại đã bị tin tặc tấn công và cướp mất tên miền, phải chuyển qua một địa chỉ khác. Địa chỉ mới của Đối Thoại là: www.doithoaionline.net.

Liên lạc với tòa soạn Đối Thoại không thay đổi: webdoithoai@gmail.com

Như bạn đọc đã biết, trang Đàn Chim Việt cũng bị hack sập và cướp mât tên miền. Hiện chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thu hồi lại tên miền. Trang web vẫn còn một số tính năng chưa hoạt động, trong đó có mục Góp Ý của bạn đọc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo khi nào hoàn chỉnh xong trang web.

hacker

Phản hồi