WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chủ trang Facebook là Nhân vật của năm 2010

Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành trang Facebook được tạp chí Time ở Mỹ phong danh hiệu ‘Nhân vật của năm 2010′.

Đây là danh hiệu báo Time tặng cho những ai ‘có ảnh hưởng lớn nhất đến thời sự’ của mỗi năm, với nhiều nhân vật lịch sử.

Mark Zuckerberg

Công bố về danh hiệu cho Zuckerberg, tạp chí Time nhấn mạnh đến tác động rộng khắp của mạng xã hội Facebook, không chỉ với sinh hoạt của nước Mỹ:

“Facebook đã hòa trộn vào tế bào xã hội Hoa Kỳ, và không chỉ nước Mỹ mà từng con người: nay gần một nửa người dân Mỹ có tài khoản Facebook, nhưng 70% người dùng Facebook sống bên ngoài Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện bất biến của hiện thực toàn cầu ngày nay.”

“Chúng ta bước vào Kỷ nguyên Facebook, và Mark Zuckerberg chính là người đem chúng ta đến chỗ này.”

Mới 26 tuổi, tỷ phú Zuckerberg cũng là nhân vật chính trong bộ phim ra năm 2010, ‘Mạng Xã hội’.

Phim nói về nguồn gốc và bối cảnh nhóm sinh viên do Zuckerberg đứng đầu, đã lập ra trang Facebook hiện có hàng trăm triệu người dùng.

Nhưng một nhân vật khác, hiện còn đang vướng mắc chuyện kiện tụng ở châu Âu, ông Julian Assange, 39 tuổi cũng được vinh danh trên Time.

Chủ trang WikiLeaks trúng hạng ‘Nhân vật của công chúng 2010′ theo đánh giá của điều tra dư luận trong số độc giả tạp chí Time.

Kể từ năm 1920, Time đặt ra danh hiệu này và hình của người được phong chiếm trọng trang nhất của tờ tạp chí.

Danh hiệu ‘Nhân vật của năm’ (The Person of the Year), trước đây gọi là ‘Người của năm (Man of the Year) do các biên tập viên của báo phong.

Mark Zuckerberg đã trở thành nhân vật của phim ảnh và hoạt hình

Hitler, Stalin, Churchill, Tưởng Giới Thạch, Martin Luther King, Đặng Tiểu Bình, Khomeini, George W Bush, Putin đều từng được phong.

Họ không nhất thiết có ý ca ngợi vì danh hiệu này trao cho cả những người có tác động mạnh đến các sự kiện theo chiều hướng xấu.

Nhiều nhà độc tài đã được tặng danh hiệu này.

Nhưng gần đây, theo các bình luận, danh hiệu này hay được trao cho những nhân vật ít điều tiếng.

Hồi 2008, Tổng thống Barack Obama nhận danh hiệu này, còn năm 2009 là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke.

Bản tiếng Việt của BBC.

Bạn đọc có thể đọc tiếng Anh tại đây

Phản hồi