|

Chùm Thơ Bô-Xít

Dáng đứng của ghế

Thời chống Mỹ ghế ca bài “đứng thẳng”
Giờ chống Tàu sao ghế đứng khom?
Xin chớ hỏi, ghế tìm chỗ tựa
Chân ghế lung lay đã mõm mòm!.

Trong rạp xiếc

Lượn lờ giữa ghế với đô la
Một bên thì Mỹ, một bên Hoa
Mỹ cậy lắm tiền, mua đám trẻ
Chú Chiệc gian ngoan, nắm Bố già !.

Lửa Bô-xít

Giặc đã ngự trên lưng Tổ quốc (1)
Bô-xít tuôn lệ đỏ, khóc sơn hà.
Hồn dân tộc Triệu Trưng về đốt lửa
Thiêu lũ hèn Chiêu Thống cháy ra ma !

Tháng 3-2009

(1) Chưa kể ĐăkNông, tình hình riêng ở Bảo Lâm (Bảo Lộc-Lâm Đồng) đã như sau :
Theo một cán bộ phòng Lao Động thương binh tại thị xã Bảo Lộc thì hiện nay có khoảng 500 người Trung Quốc gồm các chuyên gia và công nhân đang phục vụ mỏ và cho biết khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có hơn 6000 người Trung Quốc (?!) phục vụ tại đây.
…Rồi đây 20 năm nữa vùng hạ lưu sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, và Hồ Trị An sẽ nhiễm độc và các cháu bé bại liệt, què quặt, ngây ngô chắc sẽ được công kênh qua Tàu để kiện Bắc Kinh chăng? Những người đang nhẫn tâm đặt bút ký đủ loại quyết định cho Trung Quốc vào khai thác Bô Xít tại Trung Nguyên liệu lúc đó có còn sống để thấy hậu quả việc họ làm không?

Bài do tác giả gửi tới

Phản hồi