|

602720_381378361955234_1016918787_n

Ông Đoàn Văn Vươn bình dị khi nói với báo chí về việc lấn biển của gia đình.

Phản hồi